Deizm esrarengiz bir şekilde Türk gençleri arasında süratle yayılıyor. Kimin düğmeye bastığı bir muamma olarak karşımızda duruyor.Müslüman hata kusur yapıyor birileri münafıkça davranıyor Dini kullanıyorsa Kuranın İslamın suçu nedir? Belliki maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Şimdilik inanma özgürlüğünün ardına sığınıp hangi mahalle baskısı safhasına geçilir Allah bilir. Belliki buradan bir gedik açarak yeni bir kutuplaşma kaos kargaşa hesabı yapılıyor Ülkeyi dizayn planlanıyor. Deizm bu sinsi planın parçası ve ambalaj olmadığını kim garanti edebilir? Allah sapıtıp şaşırtmasın Türk gençlerini misyoner siyonist ve ateist dalgalar karşısında sahipsiz çaresiz rotasız bırakıp ülke işgallerinde kullanmak sinsi gizli proje bir hedeftir.

Geleneğe, İslam'a, "Ortadoğu köleliğine" birçok eleştiri getiriyorsun. Bir kısmı haklı eleştiriler. 

Gerçekçi alternatif sunabiliyor musun? Hayır. 

Seçim tarihi açıklandı, gözler YSK'da! Seçim tarihi açıklandı, gözler YSK'da!

Eeee o halde? Ne yani insanları "Ortadoğu köleliğinden" kurtardıktan! sonra Siyonist köleliğe staj başlangıcı için başı boş ortada mı bırakacaksın?
Ha pardon senin alternatifin Batı mıydı? Hani şu ateist sayfalarda propogandasını yapıp durduğun siyonizmin kölesi batı? Onlar ilerde..! biz niye geriyiz falan? Tüm İslam ülkeleri Almanya kadar üretmiyor dskafbltgrhj....... 

İslam, gelenek ve Ortadoğu eleştirisi yaptıktan sonra modern kölelik, küresel sömürü, yeni dünya düzeni ve siyonist tehlikeyi anmayıp onlara alternatif sunmayanlar ya gaflet ya hıyanet içindedir..

Bu puslu ortamda istikâmeti muhkem sahih bir yol için, yalnızca ‘odunun doğru’ olup olmadığına değil, ondan daha çok, ‘hangi fırına odun taşındığına’ dikkat kesiliniz.
Çünkü:
Bilmeden taraf olanlar, başkalarının sorularının ve yanıtlarının kavgasını yaparlar.
Ayrıca:
Önemli olan karşı çıkmak değil, karşı çıkılan mevcûdun yerine ne ikâme ediliyor ona bakmaktır.
Unutulmamalıdır ki:
Siyâset bir milletin varlık duyuşudur.
Muhkem bir insandan hâsıl olacak en büyük kerâmet de istikâmettir.
İstikâmet...
__//İhsan FAZLIOĞLU

Rabb'imize verdiğimiz sözlerimiz vardı..
Ne de çabuk unuttuk;
Kulluğu, İmtihanı, Ölümü, Hesabı, Sıratı, Cehennemi..
Hatırlayan ve Hatırlatanlar Olabilmek Duası ile,

Allah'ım, zalimlere ve gâvurlara karşı
güç ver, sabır ver, selamet ver, istikamet ver..
İstikameti doğru olanlara...

Editör: SEFA BUĞRA ŞENEL