YSK resmen ilan etti: Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi YSK resmen ilan etti: Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi

"DEMOKRASİ ve HUKUK".

"Demokrasi öyle bir sistemdir ki, bir topluma yerleştiğinde,  insanların kalplerinde ve sosyal, siyasal kurumlarda tahtını kurar, böyle bir toplumda herkes yasayı kendi eseri olarak görür, yasaları benimser ve kolaylıkla yasalara uyar.

Demokratik toplumlarda, yöneticilerin iktidarına, bu iktidar  tanrısal sayıldığı için değil, fakat gerekli olduğu için boyun eğilir.
Devlet başkanına da duyulan sevgi bir tutku derecesinde değildir, mantığa dayanan, sade bir duygudur.

Demokraside herkes haklara sahiptir ve bunları elinde tutacağından  emindir.
Demokraside tüm sınıflar arasında, karşılıklı sağlam bir güven ve hoşgörü vardır.

Böyle bir toplumda,  aristokraside olduğundan daha az şatafat ve gösteriş olacaktır ama yoksulluk da daha az olacaktır.
Aşırı gösteriş olmayacak ama refah daha yaygın olacaktır.
Kötülük yine olacak ama cinayetler azalacaktır.

Bir bütün olarak ulus, belki daha az göz kamaştırıcı ve daha sönük, daha güçsüz olacak ama  çoğunluk daha mutlu ve daha rahat olacaktır.

Demokrasi, toplumların kaçınılmaz geleceğidir; demokraside insanlar gerçekten mutlu olmasalar bile, mutsuz da olmayacaklar, herkesin yiyeceği içeceği ve işi olacak, her şey eşitlik ilkesine uygun gelişecek ama insanlar bir karınca yuvasındaki karıncalardan farksız olacaklar..."

TOCQUEVİLLE (1805-1859)

Demokrasiye, Hukuka, Eşitliğe, Özgürlüğe, Refaha ve Mutlu Geleceğe hep birlikte...

SEVGİLERİMLE...
Reyhan DEMİREL

Editör: SEFA BUĞRA ŞENEL