Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kurulan Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği, Türkiye aleyhtarı ve hukuksuz faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı - Fener Rum Patrikhanesi Başpiskopos

'Ekümeniklik' kavramının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Lozan Antlaşması’nda yasal bir dayanağı olmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda, Arhondonis’in geçmiş yıllarda yurt dışına yaptığı resmi ziyaretler ve yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla resmi temaslarına da dikkat çekildi. Dilekçede, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.

Dilekçede çok dikkat çeken ifadelerin yer aldığı görüldü. İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos Dimitris Arhondonis ve Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis'in şüpheli olarak yer aldığı suç duyurusu şöyle:

Yetki alanı İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada

"Patrikhane sadece İstanbul ile Bozcaada ve Gökçeada’daki Rum vatandaşlarımızın dini meseleleriyle yetkili kılınmıştır. Zira patriğin yetki sınırları İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada ile sınırlıdır. Söz konusu husus Fatih Kaymakamlığı’nın 15.08.2022 Tarihinde yayınlamış olduğu Basın Duyurusunda da belirtilmiştir. Kaldı ki Patriğin bağlı olduğu idari makam Fatih Kaymakamlığıdır.

Yetki alanı dışında ayin ve atamalar

Buna rağmen şüpheli Patrik Dimitris Arhondoniz yetki alanı dışındaki şehirlerde ayinler ve atamalar yapmaktadır. Söz konusu durum hukuka aykırı olduğundan kabul edilebilir nitelikte değildir. Şöyle ki:

1. Şikayet dilekçemiz ile Sayın Savcılığınıza sunulan Yargıtay kararı uyarınca; patrikler Ekümenik iddiasında bulunamaz ve ekümeniklik yapamaz.

IŞİD'in katlettiği Türklerin toplu mezarları açıldı. 800’den fazla Türk diri diri gömüldü IŞİD'in katlettiği Türklerin toplu mezarları açıldı. 800’den fazla Türk diri diri gömüldü

Ekümenik olduğu iddiasının yasal bir dayanağı bulunmamakta

Yargıtay 4. Dairesinin E:2005/10694, K.2007/5603 sayılı kararında; “Egemen bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesi, Anayasanın 10. maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemez. Bu nedenle patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının, yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Valiliğinin 6 Aralık 1923 tarih ve 1092 sayılı yazılarından da anlaşılacağı üzere Patrikhanede dini ve ruhani seçimlere katılacak ve seçilecek kişilerin Türk Vatandaşı olmaları ve seçim sırasında Türkiye'de görevli bulunmaları gerekmektedir. Bu husus da, patrikhanenin ekümenik sıfatının bulunmadığının açık bir göstergesidir” şeklinde vurgulamıştır.

Ekümenik” sıfatını kullanıyor

Buna rağmen şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) kendini ekümenik olarak tanıtmakta olup; kendisine ait internet sitesinde ve Twitter hesabında “Ecumenical Patriarch” ibarelerini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra resmi sitelerde dahi şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis, “ekümenik” sıfatı ile anılmaktadır.

İngiliz Kralı tarafından ekümenik ifadesi ile karşılandı

2. Belirtmekte fayda vardır ki; Fatih Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Basın Açıklamasının tarihi 15.08.2022 dir. Buna rağmen 26.10.2022 tarihinde şüpheli Dimitris Arhondonis, bağlı olduğu Fatih Kaymakamlığı’nın yapmış olduğu basın açıklamasından 2 ay gibi kısa bir süre sonra, yeni İngiliz Kralı tarafından ekümenik ifadesi ile karşılanmıştır.

Resmi ve yetkili kurum olan Fatih Kaymakamlığı tarafından da belirtildiği üzere Patrikhane, Türkiye’deki Rum azınlığın bir kilisesi olarak sadece dini yetkileri haiz bir kilise niteliğinde Lozan Antlaşmasının “Azınlıkların Korunması” başlıklı çerçevesinde mütalaa edilmesi gereken dini bir kurumdur. Yunanistan’ın uygulamasının tersine, Türkiye’de din görevlilerini kendilerinin seçme özgürlüğü bulunmakla birlikte Patrikhane’nin siyasi-yönetsel açıdan “ekümenik” vasfı bulunmamaktadır.

“Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma açılmalı

Görüldüğü üzere Şüpheli Dimitris Arhondonis’in kendisinde adeta “ekümenik” vasfı bulunuyormuşçasına hareket etmesi Lozan Antlaşmasına aykırı nitelikte olup Türk Ceza Kanunu’nun 302. Maddesinde düzenlenen Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçunu oluşturmaktadır.

Tahsis edilen Yunan devlet uçağı ile seyahat ediyor

3. Azınlıklar konusunda Türkiye’nin temel hukuki dayanağını oluşturan 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nda da Patrikhâne ile ilgili bir hükme yer verilmemiş, Patrikhanenin İstanbul’da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurumu olarak kalacağına, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağına ilişkin katılımcı ülke delegasyonlarının sözlerinin senet olarak kabul edildiği belirtilerek, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile ruhanî meclisinin yetki alanı İstanbul başpiskoposluğu ile Bozcada ve Gökçeada bölgesi Rum cemaatinin dini ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı tutulmuştur.

Siyasi faaliyette bulunması söz konusu değil

Fatih Kaymakamlığı’nın 15.08.2022 basın açıklamasından da anlaşılacağı üzere Patrikhane bir dini kurum olup, patriklerin siyasi bir faaliyetinin bulunması söz konusu değildir.

Buna rağmen Yunanistan tarafından şüpheli Dimitris Arhondonis’a (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) yurtdışı seyahatlerinde kullanması için devlet uçağı tahsis etmiştir. Şüpheli Dimitris Arhondonis gerçekleştirdiği yurtdışı seyahatlerin büyük kısmını kendisine tahsis edilen Yunan devlet uçağı ile yapmaktadır. Sayın Savcılığınızca da takdir edilecektir ki; ülkeler devlet uçaklarını yalnızca siyasi kimliği bulunan kişilere tahsil etmektedir.

Devlet başkanı gibi askeri bir törenle karşılandı

02.09.2023 şüpheli patrik Dimitris Arhondonis’a (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) tarihinde Yunanistana giderek adeta bir devlet başkanı gibi askeri bir törenle karşılanmış olup Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından bizzat karşılanmıştır.

13.09.2023 tarihinde şüpheli patrik Dimitris Arhondonis hiçbir diplomatik yetkilendirmeye ve unvana sahip olmadığı halde Estonya’yı ziyaret etmiş ve burada da sözde “Ekümenik Patrik” sıfatını kullanmıştır.

Bu aşamada vurgulamak gerekir ki; şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis, Estonya ziyareti sırasında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile fotoğraf çektirmiştir. Söz konusu fotoğrafta Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın arkasında Estonya bayrağı bulunurken Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir dini kurum olan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin başı ve T.C vatandaşı olan şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis’in (I. Bartholomeos) arkasında Türk Bayrağı bulunmadığı gibi Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin sözde bayrağı bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik

Söz konusu durum şüphelinin Fener Rum Ortodoks patrikhanesini devlet gibi gördüğünü, kendisini ise o devleti temsili siyasi bir figür olarak gördüğünü gözler önüne sermektedir. zira şüpheli, bir devlet başkanı edasıyla fotoğraf çektirmiş olup vatandaşı olduğu devletin bayrağını sergilemekten imtina etmiştir. Şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis’in söz konusu eylemleri Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğu aşikar olup şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir.

“Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” suçu mevcut

Şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis, adeta bir devlet başkanı gibi hareket etmekte, devlet başkanı gibi muamele görmektedir. Hal böyle olunca, şüphelinin şikayete konu eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun 262. Maddesinde düzenlenen “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” suçunu oluşturmaktadır.

4. Tüm bunlara ek olarak Lozan Antlaşması’nda; Patrikhane sadece İstanbul ile Bozcaada ve Gökçeada’daki Rum vatandaşlarımızın dini meseleleriyle yetkili kılınmıştır. Söz konusu husus, Fatih Kaymakamlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında “30 Ocak 1923’te Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan “Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename”de Patrikhanenin durumu ve statüsü ile ilgili bir hükme yer verilmemiş; bu mukavele ile Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’da yaşayan Müslüman Türkler yer değiştirmişler, İstanbul ve Bozcaada ile Gökçeada’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Müslüman Türkler mübadele dışında bırakılmışlardır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak şüpheli Dimitris Arhondonis’a (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) tarafından Patrikhane hem Türkiye sınırları içerisinde hem de yurtdışında faaliyet göstermektedir.

Lambriniadis 10 Eylül 2023'de "Osmanlı’nın Son Döneminde 30 Yıllık Hıristiyan Soykırımı, 1894-1924” başlıklı seminer düzenledi.

Lambriniadis’i Amerika’daki Rum Ortodoks Kilisesi'ne atadı

Defaatle belirtmek gerekir ki; şüpheli Dimitris Arhondonis diğer şüpheli Ioannis Lambriniadis’i Türk Vatandaşı olmasına rağmen Amerika’daki Rum Ortodoks Kilisesi'ne Başpiskopos olarak atamıştır.

Hz. Meryem’in göğe yükseliş günü kisvesi altında “Pontus Bayramı”

Buna ek olarak; 15.08.2023 tarihinde Fener Rum Metropoliti bir müze olan Sümela Manastırı’nda Hz. Meryem’in göğe yükseliş günü kisvesi altında “Pontus Bayramı” gerçekleştirdi. 15 Ağustos Trabzon'un fetih gününe gelecek şekilde ayarlanan bu sözde ayin ve beşinci kol faaliyetleri "Trabzon , Pontus'tur" mesajı içeren birçok açıklamanın da kaynağı oldu. Diğer yandan Ayine başta Yunanistan olmak üzere Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden katılımlar sağlanarak Fener Rum Metropoliti’ne sözde bir Ekümeniklik imajı oluşturulmaya çalışıldı. 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın III. Kısmına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu faaliyet ile hem Lozan hem de Türkiye’nin egemenlik hakları çiğnenmiştir.

Ayrıca 03.09.2023 tarihinde düzenlenen törende şüpheli Dimitris Arhondonis, “Büyük Archon” olarak nitelendirdiği Dr. Limberakis’e “İsa’nın Büyük Kilisesi’ne yirmi beş yıllık hizmeti ile Ekümenik Patrikhane” ve “Konstantinopolis Ana Kilisesi’ne verdiği destek” sebebiyle madalya takarken, “Archon’ların sadece ABD’de değil, tüm dünyada gelecekteki istikrarın temelini attığını” vurgulamıştır. Aynı törende diğer şüpheli Ioannis Lambriniadis de Limberakis’i, “Konstantinopolis Ana Kilisesi ve Amerika Başpiskoposluğu” için yaptıklarından dolayı tebrik etmiştir.

5. Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı dini bir kuruluştur. Hal böyle olunca, şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) Fatih Kaymakamlığı’na bağlı çalışan bir din görevlisi olduğu izahtan varestedir. Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen olaylardan da anlaşılacağı üzere şüpheli, hukuka aykırı bir şekilde kendisini “ekümenik” sıfatıyla tanıtmakta, yetki alanını aşmak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında adeta bir devlet adamı/siyasi figür sıfatıyla hareket etmekte, ayinler düzenlemekte ve Türkiye Cumhuriyet’inin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik hareketler sergilemektedir.

6. Şikayet dilekçemizde de arz ettiğimiz üzere şüphelini hareketleri yukarıda açıklananlarla sınırlı değildir. Zira şüpheli 2009 yılı Kasım ayında dönemin ABD Başkanı Obama ile New York’ta görüşmüş ve görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şüpheli Dimitris Arhondonis’den “Ekümenik Patrik” olarak söz edilmiştir.

8 Ağustos 2010 tarihinde Sümela Manastırı’nda 88 yıl sonra yapılan sözde ayini yöneterek bu ayini “Pontus Bayramı” olarak ifade etmiştir.

'İstanbul hayatta kalma mücadelesi verirken...'

22 Ağustos 2021 tarihinde şüpheli, “Ekümeniklik” sıfatını kullanarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’i ziyaret etmiş, 26 Ekim 2021’de şüpheli, ABD’ye yaptığı ziyarette ABD Başkanı Biden’a “İstanbul’daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken, Ekümenik Taht’a verdiği daimi destek için ABD’ye minnettarız” ifadelerinde bulunmuştur.

Şüpheli Patrik Dimitris Arhondonis (İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos) sık sık “ekümenik” sıfatını kullanması sebebi ile bağlı olarak çalıştığı kurum olan Fatih Kaymakamlığı tarafından 15.08.2022 tarihinde bir basın açıklaması yapma zarureti hasıl olmuştur.

Clinton: Yarın Ekümenik Patrik ile görüşeceğim

7. Son olarak belirtmekte fayda vardır ki; şüphelinin istikrarlı hareketleri, zamanla siyasi figürler tarafından da benimsenmiş, şüpheli “Ekümenik” olarak anılmaya başlamıştır. Şöyle ki;

-2011 yılında Türkiye’yi ziyaret eden dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, şüpheli Dimitris Arhondonis ile yapacağı görüşmeyi “Yarın Ekümenik Patrik ile görüşeceğim. Ruhban Okulu’nun açılması yönünde hükümete çağrıda bulunacağız” şeklinde duyurmuştur.

Konstantinopol skandalı

-Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Ekümenik iddialarıyla Lozan Antlaşmasına açıkça meydan okuyan şüpheli Dimitris Arhondonis’i 28 Aralık 2019 tarihinde ziyaret etmiş ve yaptığı bu ziyareti de “Fener’de, Konstantinopol’un En Kutsal Ekümenik Patriği Mr. Bartholomeos ile birlikte” ifadeleriyle paylaşmıştır.

-14 Nisan 2021 tarihinde Fener Rum Metropolitliği’ni ziyaret eden Dendias, ziyaret mesajında Metropolit'e hitaben 4 kez “Ekümenik” ve ayrıca “Ekümenik Taht” tabiri kullanmıştır.

-Dendias, sonuncu olarak 4 Mart 2023 tarihinde “İstanbul” yerine yine “Konstantinopol” ve Metropolitlik yerine de “Ekümenik Patriklik” ifadesini kullanarak gerçekleştirmiştir.

-26 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fatih Kaymakamlığına bağlı, Aya Yorgi kilisesinde papazlık yapan şüpheli Dimitris Arhondonis, yeni İngiliz Kralı tarafından da Ekümenik ifadesi ile karşılanmıştır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Şüpheliler hakkında; gerçekleştirdikleri suç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını Sayın Savcılığınızdan bilvekale arz ve talep ederiz."

Dava açılması talep edildi

Dilekçede, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.

 

Editör: Kerim Öztürk