Türk bayrağıyla Kazaklara öyle bir ders verdi ki! Türk bayrağıyla Kazaklara öyle bir ders verdi ki!
 Tarihte futbol denilen oyunu Orta Asyada TÜRK KADINLARININ oynadığını biliyor muyuz?


Deriden yapılan yuvarlak topun içine yün doldururlarmış ve ayakla oynarlarmış. Adına da TEPÜK derlermiş.

1- Türk kızı, sizin şimdi yaratmaya çalıştığınız Vehabbi kızı değildir!


2- Futbola "erkek oyunu" diyenlere de selam olsun.

Orta Asya’daki Demirperde ülkelerinde gelen özgürlüklerle birlikte Türk Tarihine ilişkin yeni kaynaklar orta çıkmaya başlıyor.

Futbol ile ilgili de öyle oldu.

Çin kaynaklarındaki bilgiye göre, Futbolun ilk kez Türkler zamanında oynandığını anlatan kayıtlara ulaşıldı.

Çin kaynaklarında, M.Ö. II. yüzyılda, İç Asya toplumlarının ayak topunu ustaca oynadıkları kaydedilmiştir. aynı zamanda, Kaşgarlı Mahmut divânü lügati’t-türk adlı eserinde tepük oyunundan bahsetmiştir.

Çinli gezgin Hiuan, “la tartarie” adlı eserde Asya’da tsang’ da kız ve erkeklerden kurulu karma takımların ayak topu oynadıklarını belirtiyor. Birçok Türk kavimleri gibi Şato Türkleri de ayak topunu çok sevmişlerdir. 923 yılında ilk Şato hakanı Kuzey Çin’i ele geçirdikten sonra, tahta geçme töreni için futbol sahasına bir platform inşa ettirmiş, 2 yıl sonra bu değerli hatırayı futbola engel olmasın diye kaldırmıştır.

Tepük oyunu genellikle altışar oyuncudan oluşan, karşılıklı iki takım arasında oynanırdı. takımlarda bayan oyuncular da yer alırdı. Tepük oyunu, topu belli kurallar içerisinde, karşılıklı olarak dikilen kalelerden geçirmek suretiyle sayı kazanmak esasına göre oynanırdı.

Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Hıtay Türklerinin oynadıkları ayak topu ile günümüzün futbolu arasında, özdeki benzerlik çok büyüktür. Seyit Ali Ekber’in yazdığı Hıtay-ı name adlı kitapta ayak-topundan şöyle bahsedilir:

“… ve top oyunu Hıtay’da güzeller işidir. ve dahi harabati (düzensiz kalabalık), çok olan ve sığır kursağından top düzmüşler ve mahbub (erkek) ve mahbubeleri (kadınları) durdurmuşlar. ve topu ayakları ile vururlar, şöyle ki, elini ol topa değdirmeye, ol topu yere düşürmeye ve nazik ayak uçlarıyla dürde, saklar (baldır) ve usülsüz urmak ve yere düşürmek ve daireden taşra (dışarıya) çıkarmak, vaki olmaz.”

(Haberalp)