Soros” tartışmaları alevlenirken, Hazine’den TESEV’e 1 milyon 488 bin 867 lira 35 kuruş bağış yapıldığı ortaya çıktı. Hazine’nin aynı zamanda TESEV’in iş birliği yapılan kurumlar listesine girdiği belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda TESEV “modeli”nin uygulandığı, vakfın TÜİK’ten veri aldığı öğrenildi.

Osman Kavala ve sığınmacılar üzerinden hükümet cephesinden gelen “Soros” eleştirileri Türkiye’nin gündemine oturdu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı sorununu gündeme getiren “Sessiz İstila” kısa filmine destek sağlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı “Soros’un çocukları” sözleriyle suçladı.

Soylu’nun “Soros” üzerinden gösterdiği tepki tartışılırken, Veryansın Tv Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın finanse ettiği Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) 2020 Faaliyet Raporu’na ulaştı.

TESEV’E 1,5 MİLYONA YAKIN BAĞIŞ

Rapora göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, TESEV’e 2020 yılında 1 milyon 488 bin 867 lira 35 kuruş bağış yapmış.

Bağışın yapıldığı bilgisinin, TESEV’in mali tablosunda açıklanmaması ise dikkat çekiyor.

2020 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

Açıklama kısmında yalnızca bakiyeye, yani kullanılmadığı için bir sonraki yıla devredilen(2021) 623 bin 809 lira 78 kuruşluk tutara yer veriliyor.

Peki 2020 yılında alınan bağış nasıl ortaya çıkıyor? Sorunun yanıtı, 2019 tablosunda gizli…


2019 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

2019’da devredilen 259 bin 99 lira 13 kuruşun 2020 yılında alacak hesabına 1 milyon 747 bin 966 lira 48 kuruş olarak kaydedilmesi; 2020 yılında Hazine’den TESEV’e aradaki fark kadar, yani 1 milyon 488 bin 867 lira 35 kuruş bağış yapıldığını gösteriyor.

2018’DE DE PARA AKTARILMIŞTI

2019 tablosundaki bağışın kaynağı ise 2018 yılında TESEV’e verilen 1 milyon 186 bin 278 lira 15 kuruş tutarındaki “şartlı” bağıştan oluşuyor. Veryansın Tv’nin daha önce haberleştirdiği bağışın, 2018 yılında 151 bin 638 lira 94 kuruşunun kullanıldığı(Borç), 1 milyon 34 bin 639 lira 21 kuruşunun 2019 yılına devredildiği(Bakiye) belirlenmişti.

2018 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

Bağışın bilgisine, 2020 tablosunun aksine yer verilmişti.

Böylece 2018 ve 2020 yıllarında TESEV’e Hazine’den toplamda 2 milyon 675 bin 145 lira 50 kuruş para aktarıldı.

HAZİNE TESEV’İN ‘İŞ BİRLİĞİ’ LİSTESİNE GİRDİ

TESEV yetkililerine göre bağış, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin açtığı ihaleler ile geliyor.

Bu kapsamda TESEV’in 2021 Faaliyet Raporu’na göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin 2021 yılında “iş birliği yapılan kurumlar listesi”ne girmesi de dikkat çekiyor.

Listede “Hazine” dışında, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği BaşkanlığıKamu Görevlileri Etik Kurulu gibi devlet kurumları da yer alıyor.

BEŞTEPE’DE TESEV MODELİ

Raporda ayrıca TESEV’in “Şeffaf Bütçe Endeksi” projesine de yer veriliyor. International Budget Partnership(Uluslararası Bütçe Ortaklığı) liderliğinde yürütülen hedefi, “bütçe yapma sürecinin sivil toplum aracılığıyla incelemek” olarak tanımlanıyor.

Projedeki bütçeleme metodunun “merkezi yönetim tarafından dikkate alındığı”, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nda uygulandığı belirtiliyor.

‘TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI BAĞLAMDA DEĞERLENDİREREK…’

Raporda “Sistematik olarak tekrarlanan uluslararası endeks çalışması, bütçe çalışması ve hesap verilebilirliği açılarından Türkiye’yi hem tarihsel hem de uluslararası bağlamda değerlendirerek, karar alıcılar ve geniş kamuoyu için konuyla ilgili somut bulgular sunmaktadır.” ifadeleri kullanılıyor.

TÜİK VERİLERİ TESEV’E

TESEV’in “Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi Projesi” de raporda yer bulmuş.

Proje kapsamında “toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koyacak ve mekânsal olarak görselleştirilmesini sağlayacak” veri üzerinde çalışıldığı belirtilirken, TÜİK’ten “Balıkesir ve İzmir için mahalle ölçeğinde, cinsiyet kırılımı içeren toplam nüfus, yaş, eğitim, medeni durum ve hane halkı sayısı” verisinin alındığı belirtiliyor. Ayrıca her iki ildeki verilerin tamamlanması için İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleri ve ve Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinden veri talep edildiği dile getiriliyor.

TESEV’İN 2022 HEDEFLERİ…

Raporda 3 başlık altında TESEV’in 2022 çalışma planına dair ise dikkat çeken bazı hedefler sıralanıyor:

KENT ÇALIŞMALARI:YEREL YÖNETİMDE SAVUNUCULUK

Demokratik yerel yönetişim konusunda savunuculuk yapılması

-Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği için kapasite güçlendirilmesi

-Kent politikası alanındaki yeni tartışmaların yayınlanması ve yaygınlaştırılması

-Uluslararası kent politikası süreçlerinin takibi ve süreçlere ilişkin politika önerilerinin üretilmesi

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI

– Veriye dayalı toplumsal cinsiyet politikaları ve savunuculuk araçlarının geliştirilmesi

-Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi

BİZ OLALIM; BİR OLALIM. "MODERN VE GELENEĞİN ARASINDAKİ GERİLİMDEN," ANCAK BU YOLLA KURTULURUZ... BİZ OLALIM; BİR OLALIM. "MODERN VE GELENEĞİN ARASINDAKİ GERİLİMDEN," ANCAK BU YOLLA KURTULURUZ...

Toplumsal cinsiyet alanındaki yeni tartışmaların yayınlanması ve yaygınlaştırılması

-Uluslararası toplumsal cinsiyet süreçlerinin takibi ve süreçlere ilişkin politika önerilerinin üretilmesi

DİĞER YÖNETİŞİM ÇALIŞMALARI: LAİKLİK VE DİNİN YÖNETİŞİMİ…

-Yönetişim alanında etki alanını artıracak küresel işbirliklerinin artırılması

Laiklik ve dinin yönetişimi konusunda politikaların uluslararası karşılaştırmalı değerlendirilmesi

TESEV KİMDİR?

1994 yılında kurulan TESEV’i, ABD’li spekülatör George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı finanse ediyor. Turuncu devrimler organizatörü Soros’un Türkiye şubesi gibi çalışan TESEV kurulduğundan bu yana tepki çeken raporlar hazırladı. TESEV’in yönetim kurulunda ve yazar kadrosunda yer alan isimler; açılım sürecini savunan, ana dilde eğitim talebinde bulunan, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın kaldırılmasını isteyen ve “Türk Milleti” kavramının Anayasa’dan çıkarılması gerektiğini savunan yazılarıyla sık sık gündeme geliyor.

Editör: SEFA BUĞRA ŞENEL