Cenazelerde ikram; Merhumun cenazesi ve yakınlarını ülkenin en ücra noktalarına taşıma konusunda tüm belediyeler başarılı... Adeta cenaze selasını üyelerine köy, cami ve hoparlör yerine sms İle veren dernekler güzel ve konumuz dışında

Sadece belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarına siyaset kurumuna takla atan ölçüsüz iltifatla 'sayın" kelimesini intizar ettirir hale geldiler.

Kültür, sanat, töre, örf ve adet, ahlak, adap ve edep ırgat kültürünün köy odalarının tandır ve ocak başlarının vb kültürel mirasını şehirleşme İle birlikte nostalji olarak bile göç adreslerine taşıyamayan; yeni yorum, vizyon, misyon ortaya koyamayan; köylerdeki birlikte yaşama ve o günün şartlarında cehalet imkansızlık İle zuhur eden ilişki kazalarını oluşan küskünlük düşmanlık ve akrabalık değil akrabacılık taassubunu aşamayan; sahip olduğu üç kuruş İle fakirlik dönemlerinin ruh ve benliğine işlemiş aç gözlülük dar görüşlülük ufuksuzluk çukuru sahiden hemşeriliğin önünde hemşericilik üzerinden siyasi toplumsal statü arama maalesef dernekçilikten değnekçiliğe evrilmiş bir türlü kentlileşemeyen; köyün saflığını orijinalliğini koruyamayan; TV vb her türlü yabancı kültür dalgası karşısında dinin kültürün medeniyetin özünü yakalayamadan dini ezberi şekilciliği koruma zırhı yapan bir büyük kaos dönemi yaşıyoruz.

Bu sosyal süreçler yeni okumalara, yorumlara ve yeni yapılanmalara dönüşmezse; dünkü Ateizm-bugün Deizm ve her türlü sosyal marazlar milli bünyeyi sarar...

Bizim evde yangın yok demek, deve kuşu rolünü oynamaktır.

Hastalık bir akıllı telefon kadar yakın sosyal bağışıklık sistemleri güçlendirilmezse; acı faturalar kaçınılmaz.

Bu konuyu daha uzunca yazacağım inşallah!

Sabri Şenel