"Asabiyetlerden birisi, yani, birlikte hareket eden topluluklardan birisi, diğer asabiyetleri bertaraf ederek, mülkü ele geçirir.
Ağırbaşlı davranmak yerine, insanın tabiatında varolan her şeye hakim olma dürtüsüyle, iktidarı başkalarıyla paylaşmaz, artık her şeyi kendisi belirler.
Şan ve ihtişama tek başına sahip olmak, mülkün tabiatındandır, bir tek kişinin iradesi, bütün kesimlere egemen kılınır.
İktidar, devlete dönüşür.
Devlete dönüşmek, rahatlık getirir, asabiyet çözülür, coşku kaybolur.
Merasim devleti haline gelinir.
Konfora dalınır.
İsraf artar.
Devletin her köşesi, asabiyet mensupları arasında pay edilir.
Devletin manevi temeli ganimetçiliğe kayar.
Tefessüh eder.
Yani, kokuşur.
Millletin devleti kaybolur.
Devlet, bir güruhun olur.
O güruhun menfaati devletin menfaatini geçer.
Devlet, o güruhu koruma ve kollamaya yönelir.
Makam, şan ve terfiden başka hiçbir şeyi gözü görmeyen asalaklar ürer.
Devletin hazinesine üşüşme olur.
Millet bu asalakları doyurmak için elinde avucunda ne varsa verir.
Devletin kasası açıldıkça, devleti elinde tutan topluluk acze düşer.
Mahv ve zeval vakti gelmiştir.
Yani, sonun başlangıcıdır.”