Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pendik Kurna Mahallesi’nde 90 dönüm ormanlık alanın da içinde olduğu bölgeyi 20 Ağustos 2021 tarihli kararıyla “Rezerv Yapı Alanı” ilan etti. 

9 Haziran 2023’te de ormanlık alanı yapılaşmaya açacak imar planlarını hazırladı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne planların yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün davaya katılma talebinde bulundu. 

Mahkeme, talebi kabul ederek 15 Şubat 2024 tarihli ara kararıyla Orman Genel Müdürlüğü’nü ormanlık alanı imara açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanında davaya müdahil olarak kattı.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: PLAN MEVZUATA AYKIRI

Fransız olmak Türk olmak... Fransız olmak Türk olmak...

Orman Genel Müdürlüğü, 5 Mart 2024’te mahkemeye bir dilekçe sunarak dikkat çeken bir itirazda bulundu. 

Müdürlük, devlet ormanlarının imara konu edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak telafisi güç veya mümkün olmayan bir sonuçla karşılaşılmaması için kurumun hak ve menfaatinin korunması açısından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin yanında davaya müdahil olma talebinde bulundu. Davaya müdahil olmak istediğini aktardı. 

Müdürlüğün dilekçesinde, “Orman sayılan alanların mevzuata aykırı şekilde plana konu edilmeleri ormanlık arazi üzerinde tasarruf hakkına ve yapılaşmaya neden olmaktadır. Hatta imar uygulamaları sonucunda orman niteliğini koruyamamakta yapılaşmaya müsait kılınmaktadır. Bu nedenle orman mevzuatına aykırılıklar nedeniyle davaya, davacı Mimarlar Odası Başkanlığı yanında katılma talebimiz bulunmaktadır” denildi. 

Editör: Kerim Öztürk