1-Mirşan; “Yazılanlardan şunları öğreniyoruz. Türkler Tanrıya çok değer veriyorlar. Örneğin bir gün yolda yürürken Tanrı’yla karşılaştığını yazmış ve bu ona saadet getirmiş. Diğer medeniyetlerde bunun örneği yoktur. O kişi, kağan vb biri bunu yazıya dökmüş ve tarihe bırakmış...


2-Mirşan,Türkler Tanrı ile olan ilişkilerinde her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ediyorlar ve bunu da dile getiriyorlar” demişti.

3-Devlet kurmanın ve idare etmenin bir sanat olduğunu ifade eden Mirşan, “Tarihteki kaynaklara baktığımızda, Türklerin çok geniş ve sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz. Türk hakanları sınır boylarında herşeyden haberdardı” diyordu.

4-Bilinen ilk Türk devleti Hun İmparatorluğu değil demisti. Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarılan yeni bir tez, Türk tarih dünyasını karıştıracak cinsten. Mirşan ile Tarcan, bilinen ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu’nun ilk Türk devleti olmadığı, ...

5-ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşündeydi... Ardından At Oy Bil, Türükbil (karşılığı: Göktürk) gelir. Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun kitabeleridir. Çünkü Orhun kitabelerinde kullanılan dil ve noktalama işaretleri,

6-Orhun kitabelerinde kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir demişti.

7-Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır’dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır’ın dip kültüründe de Ön-Türkler olduğunu ortaya koymuştu.

8-Çalışmalarında Londra’da bulunan kütüphanedeki belgelerden yararlandığını da belirten Mirşan, “Macar Türkolog Aurel Stein, yaptığı araştırmalar sonucunda Türk tarihine ait orijinal belgeler bu kütüphanede yer bulmuştu. (Düşünün bizim tarihiniz nerelerde saklanıyor..)

9-Şimdi biz de bu belgeleri derleyerek Türk tarihine ait bilinmeyen dönemlere ışık tutuyoruz” demişti. Yani Türk ve Ön-Türkler hakkında bolca kaynak var ama Türklerin elinde değil!

10-Ne demişti Mirşan; -Türk Tarihi, MÖ.16.000’li yıllara dayanıyor. -Yazı MÖ.16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi. -Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir. -Kürtçe’nin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır.

11-Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır. -Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabeleri, Ön-Türkçe’den oluşmuştur. -Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 de Mirşan tarafından çözümlenmiştir) -Etrüskçe Türkçe’dir.

12-Skandinavya ve Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır. -Türklerle Almanlar(Cermenler) akrabadır. -Mısır’daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler, Türkler tarafından yapılmıştır.

13-Türkler’in Çinliler’den çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını anlatan Mirşan, daha da ileriye giderek, tüm dünya alfabelerinin kökeninin Türk alfabesi olduğunu ortaya koymuştu. Mirşan “Etrüskçe Türkçe’dir, Türklerle Almanlar akrabadır” demişti.(Saksonya=Sakalar..)

14-Merhum bilgemiz Kazım Mirşan’a göre, Japon ve Çin medeniyetinin dip kültüründe MÖ. 4000 yıllarında Orta Asya’dan göçen Türklerin etkisi var. Ve japonlar bunu kabul ediyor, Çin ise henuz patinaj yapıyor demisti.

15-Ön-Türkler’in Anadolu’ya gelmeleri 1071’e değil, MÖ.13.000 ile MÖ.7000 yıllarına kadar geri gidiyor. Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir.Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde ön atalarını buldular.

16-Hayatını Türklük araştırmalarına adayan Kazım Mirşan, ortaya attığı Türk tarihi tezleri ile çığır açtı. Yazıyı Türklerin bulduğunu bilimsel olarak ispatlayan Kazım Mirşan, alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu teziyle de dikkatleri üzerinde topladı.

17-Kazım Mirşan, 1919"da Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde doğdu. Ömrünü, Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalara adadı. Yazıyı Türklerin bulduğu, alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu gibi ilginç tezler ortaya atarak, tüm dünyada eski ezberleri bozdu.

18-Türkiye’nin 12 yıldızından biriydi. Sosyal bilimler alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan ICANAS, bilim, kültür ve sanat alanında katkıda bulunanları, Türk tarihi üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar ile tanınan Kazım Mirşan’a ‘onur ödülü’ takdim etti.

19-Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nin (ICANAS) Ankara’da yapılan 38’inci toplantısında 12 kişiye ’onurluk’ ödülü (12 yıldız ödülü) verildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu öncülüğünde gerçekleştirilen ve sosyal bilimler alanında dünya çapında,

20-organizasyonlar arasında gösterilen ICANAS’ta, bilim, fikir ve düşünce dünyasının aydınlatılmasına çok değerli katkılarda bulunmuş bilim adamları da unutulmadı. 67 ülkeden 800 bilim insanını buluşturan kongrede, 80 yaşını aşmış 12 bilim dünyasının yıldızına ödül verildi. ...

21-Bu 12 yıldız arasında Araştırmacı-Yazar ve teorisyen Kazım Mirşan da vardı. Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Mirşan, Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 1919’da dünyaya geldi demistik. 1932’de öğrenimine İstanbul’da devam etti. Almanya’da,

22- bilge Kazım Mirşan, Almanya’da Berlin Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği de okudu.

23-Bilge Kazım Mirşan; Almanca, Rusça, İngilizce ve Türk lehçeleri;(Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça ‘yani Uygurca’, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan Tümenlikçe) dışında, Yunanca, Latince ve İtalyanca da biliyordu.

24-Mirşan, hayatının büyük bir kısmında Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak büyük tartışmalara yol açtı. ’Etrüsk Yazısı’nı dünyada ilk defa okuyan Mirşan, ’Orhon-Selene Yazıtları’ üzerinde de incelemelerde bulunmuştu. ...

25-Mirşan, Türk tarihinin seyrinin en önemli noktasınınTürklerin devlet kurma ve idare etme özelliği olduğunu söylerdi. Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Kazım Mirşan, Türklerin Anadolu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada etkinliklerini sürdürdüklerini ...

26-belirterek, şunları söyledi: “Türkler her zaman devlet kurmada ve idare etmede en önemli medeniyetlerden biri olmuşlardır. Devlet kurma ve idare etmek bir sanattır. Türkler de bunu en iyi yapan medeniyettir. Türklerin tarihteki kaynaklarına baktığımızda çok geniş ve sağlam ...

27-(Eski Türklerde...) sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz. Türk hakanları, sınır boylarında olan her şeyden haberdar olmaktaydı. Bunun yanında sınır boylarında Türk hakanı adına karar verebilecek biri mutlaka olurdu. ...

28- şimdi de bu bilge çınarımızın bıraktığı eserlere bakıp üzerinde de iki dakika düşünelim... --- Önce Mirşan"ın Türkçe Eserlerinden başlayalım; 1. 1966: Türk Metriği 2. 1970: Prototürkçe Yazıtlar 3. 1978: Altı Yarıq Tigin (182) 4. 1983: Prototürkçe’den Bugünkü Kürtçeye

29- 5. 1983: Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi 6. 1985: Anadolu Prototürkleri 7. 1990: Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik 8. 1991: Bolbollar 9. 1993: Prototürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans 10. 1993: Yazı İşretleri

30- 11. 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları 12. 1994: Alfabetik Yazı Başlangıcı 13. 1992: Tatarcanın Türk Alfabesi İle Yazılması 14. 1995: Side Bitigtaşları 15. 1995: Öztürkçe “-sal” eki 16. 1996: Preportekiz Bitigtaşları 17. 1996: Barış Yolunda Eğitim

 

31- 18. 1997: Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe İzleri 19. 1996: Fiillerin İsim Ve Mastar Halleri İle Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri 20.

32- 20. 1998: Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, İncil, İslam 21. 1998: Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri 22. 1999: Türk Takvimi 23. 1999: Erken Türk Devletleri ve Türük Bili

33- 24. 2000: Sölgentaş Mağarası 25. 2000: Bilge Atun Uquq: Türük Bilge Qağan Nine Bitig 26. 2000: Moğulstandaki Kısa Yazıtlar 27. 2000: Hiyeroglifler 28. 2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri

34- 29. 2001: Makaleler 30. 2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları --- Kazım Mirsan"ın kim oldugunu iyi belleyin... mankurtlaş-ma-yın... --- Şimdi bilge Mirşan"ın Ingilizce ve Almanca eserlerine de bakalım.

35- Mirşan'ın İngilizce Eserleri 1. 1986: Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir? 2. 1992: Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları 3. 1992: Prototürk Bilginlere göre Kozmik invariansların Manipülasyonu


36- Mirşan"ın İngilizce eserlerine devam; 4.1996: Fiillerin İsim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri 5. 2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri 6

37-Mirşan"ın İngilizce Eserlerine devam.. 6. 2002: Eski Türk Bilginlerine göre Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars] 7. 2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları 8. 2003: Erken Türklerin Anadolu Yazıtları

38- Kazım Mirşan"ın Almanca Eserlerine bakınız; 1. 1968: Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Yükler ile Hesabı 2. 1973: Proto-Grekçe Yazıtların Deşifre Edilmesi 3. 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları 4. 1993: Prototürkçe Gramer 5.

39- 5. 1996: Pro-Portekiz Yazıtları 6. 1996: Türlü Dillerde Proto-Türkçe İzleri 7. 1997: Etrüsk Yazıtları

"Bilim ve Bilim Zihniyeti” "Bilim ve Bilim Zihniyeti”

 

Editör: TE Bilisim