Ramada Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda genel kurul üyeleri platformun geleceği ve dernekleşme süreci, etkinlik ve faaliyet alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kürtünlüler Platformunun geleceği ve yol haritasına dair alınan kararlar bir sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyuruldu.

Kürtünlüler Platformu tarafından açıklanan sonuç bildirgesi şöyle:

Kürtünlüler Platformu Genel Kurulu olarak 02 Mart 2024 Cumartesi günü toplanarak bir dizi konuyu başarılı bir şekilde müzakere ederek karara bağlamış bulunuyoruz.

Platformun geleceği, amaçları ve etkinlik planlamaları ile ilgili olarak ekte imzası bulunan üyeler olarak oy birliği ile aşağıdaki sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarız.

Kürtünlüler dernekleşecek

1- Ülkemizin ilimizin ve ilçemizin daha yaşanabilir daha gelişmiş daha mutlu bir yerler olabilmesi için çözüm odaklı çalışma ve etkinlikler yürütmek. Diğer tüm paydaşlar ile uyum ve yapıcı rekabet ile hareket etmek.

2- Şehirde yaşayan Kürtünlüler arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygu ve pratiğini geliştirebilmek için çaba ortaya koymak.

Türkiye’nin İşgali Türkiye’nin İşgali

3- Kürtün’ün tarihi, coğrafi sosyal ve kültürel kimliğinin korunması ve tanıtılmasına yardımcı olmak. Bu konuda merkezi ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmak

4- Şehrin imkan ve kabiliyetlerinden tüm paydaşların daha adil ve eşitlikçi paylaşımı için çözüm odaklı çalışma ve etkinlikler yürütmek.

5- Gerek şehirde gerekse şehir dışında orta ve yükseköğrenimine devam etmekte olan Kürtünlü öğrencilere destek vermek.

6- Kürtün’ün cennetvari coğrafyasının, yaylalarının, ormanlarının ve coğrafi işaretli ürünlerinin doğal olarak kalabilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için farkındalığın artırılması, tanıtılması ve korunması için tüm paydaşlar ile işbirliği ve etkinlikler yürütmek.

7- Kürtün’ün sınırlarının korunması için her tür yasal ve meşru çabayı ortaya koymak ve hukuk içerisinde yürütülen mücadelelere destek olmak.

8- Gerek tarihi süreçte ve gerekse güncel dönemde Türkiye’nin değişik bölgelerine göç etmiş Kürtünlüler ile tanışma, yardımlaşma, dayanışma ve kültürel etkileşim kurmak.

9- Şehirde, ülkede ve ülke dışında çalışma hayatına devam eden Kürtünlü akademisyen, bürokrat, iş insanı ve kanaat önderleri arasında iletişim, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tesis ederek şehrimiz ve ilçemiz lehine sinerji oluşturmak.

10- Platform genel Kurulunun yetkilendirdiği Kemal Şükrü Sevindik, Şaban Çakmak, Faruk Ünlü, Osman Şatır, Kemal Ceylan, Murat Koca, Erol Düzgün, Turgut Kır, Hüseyin Ak, Adil Karakaş, Emre Meral, Mustafa Şatır, Ali Altuntaş’tan oluşacak “geçici yönetim kurulu”nun Mayıs ayı sonuna kadar  dernekleşme sürecini tamamlaması.

Kemal Şükrü Sevindik, İbrahim İbili, Murat Koca, Adil Karakaş, Mustafa Şatır, Faruk Ünlü, Emre Meral, Mustafa Olgun, Hamza Bayrak, Hakkı Güldal, Kemal Bayrak, Ali Şen, Mehmet Koca, Cihat Taşkın, Fatih Düzgün, Sırrı Yılmaz, Kemal Ceylan, Özer Yılmaz, Gökhan Köse, Zafer Yılmaz, Hüseyin Ak, Murat Altuntaş, Kahraman Kır, Özgür Yılmaz, Ercan Özsoy, Özgür Sevindik, Birol Şatır, Yusuf Koç, Ali Altuntaş, Ali Bayrak, Osman Şatır, Beytullah Gündüz, Şaban Çakmak, Orhan Köse, Turgut Kır, Mutlu Sevindik, Selma Bodur, Ali Bodur, Hayrullah Aslan, Salim Yılmaz, Bahtiyar Bayrak, Mücahit Sevindik, Erdoğan Bedir, Muhammet Kanat, Abdurrahim Sevindik, Nuri Yılmaz, Erol Düzgün, İlhan Bilgin, Hasan Düzgün, Yavuz Şen, Erol Güldal, Halil Şen, Adem Küçük, Orhan Koca, Sinan Köse, Yaşar Köse, Mehmet Sevindik, Ersin Gündüz, Soner Güldal, Zafer Kumaş, Aydın İleri, Çetin Düzgün, Onur Güldal, Oktay Meral, İlyas Güvendi, Yılmaz Düzgün, Hasan Meral, Gülperi Meral, Habip Güldal.

Editör: Kerim Öztürk