“*Kutadgu Bilig*” de yer alan ve güncel deyimiyle  “*hukukun üstünlüğü*” *kavramına karşılık sayılabilecek bir saptamada şöyledir* . ”*Beylik Ululuk çok iyidir; fakat daha iyi olan töredir*.”
Bundan daha önemlisi ise “ *Törenin tüz (eşit) uygulanmasıdır*.”
Görüleceği gibi , bu saptamalar  zaman üstü niteliğe sahiptir ve hala üzerinde tartışılan konulara ilişkindir. Bu sözlerle hukukun, egemen/erkli dahil , her türlü gücün üstünde olduğu açıkça dile getirilmekte; doğru hukukun önemi vurgulanmaktadır. Uygar ve demokratik  bir toplum için gerekli olan da bu değil midir? Kafesoğlu’nun anılan yapıtından  alıntıladığım şu sözler adalet bilincinin anlatımıdır.
 
“*Benim doğam adildir…Ben işleri adalet üzere hallederim, Bey  ya da Kul diye ayıramam*…

* Zalimler karşısında çatık kaşlı ve asık suratlı olurum*….

* İster oğlum, ister akrabam, ister yolcu ,geçici, konuk olsun benim için tümü birdir, hüküm verirken birbirinden ayrım gözetmem*…

 *Devletin temeli adalettir. Bey adil olursa  dünyada huzur olur*….

* Yasaları adil uygulayan bey bütün dileklerine kavuşur*….

 *Halkı adil yasalarla yönet. Birinin diğerine karşı zorbalığa   kalkışmasına meydan verme…*

*Bu sözler, adaleti, devleti oluşturan her türlü kurumun ve  işleyişin  temeli sayan anlayışın açık kanıtıdır*. 

Zorbalara ve zalimlere karşı    güçsüzlerin korunması gereğinin anlatımıdır. 

Türkler kakafoniyi sona erdirmelidir! Türkler kakafoniyi sona erdirmelidir!

*Yine bu sözler salt yasallık ilkesini yeterli  saymayan ,   bunun da ötesinde yasaların adil olması gerektiğini vurgulayarak , yasaları hukuksallık düzeyine çıkarmayı amaçlayan yaklaşımı simgelemektedir*.
 
 Ayrıca,  yukarıdaki   saptamalar, “ iyilik ve yararlılık” ilkelerine dayanmaktadır. İyilik ve yararlılık ilkesine  göre ,yasa, iyi  olmalı, birey ve toplum yararını gözetmelidir. İyilik ve yararlılıktır ki ,bireyleri yakınlaştırır, barıştırır; devlet ve toplum düzenini süreklileştirir.
 
* Yukarıdaki alıntıda vurgulanması gereken bir başka yön ,  eşitliktir ; bireylerin  yasa önünde eşit tutulması, aralarında herhangi bir ayrım yapılmamasıdır*. 

*Bu istem ve amaç   çağdaş  hukukun da  önemsediği başlıca niteliktir*…  

Yönetenle yönetilen ,beyle kul arasında  ayrım yapmama anlayışının, yönetimin ve adaletin temeli olması gerektiği “* Kutadgu Bilig*” de vurgulanan ilkelerin başında gelmektedir….
Ruhu şad olsun 

Alıntı

Editör: SEFA BUĞRA ŞENEL