Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişiklik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile söz konusu yönetmeliğin 23’üncü maddesi yeniden düzenlendi. 23. maddede yapılan değişiklik şöyle:

“İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda ayrıca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartı aranır.”