Ülkemizde Tarih anlayışı maalesef Doğu Türklüğü ile Altaylar üzerinden işleniyor ve Çin kaynaklarından Türk Tarihi anlatılıyor(!), ama bu görüş yanlış ve sakıncalıdır, bunu değiştireceğiz çünkü bu anlayış Batı Türklüğünü savsaklıyor, 
Avrupa Türklüğünü savsaklıyor, Anadolu arkeolojisini ve Ön Türkleri savsaklıyor, kürdistancıların ekmeğine yağ sürüyor, Ermenicilik yapanların, Pontusculuk yapanların ekmeğine yağ sürüyor; bu dürzülerin,  "siz Moğolistan'dan geldiniz, Altaylardan geldiniz gidin oraya"  demeleri bundandır. 
Vatan her zaman kılıçla savunulamaz, ne demiş atam; "Kalem Kılıçtan Keskindir. ..."

21 Aralık 2023 tarihinde Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezinde yapılan Nardugan Şenliğinde yaptığım konuşmamın son bölümü ile konuşmamın tamamının linkini ekliyorum. 

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-1

ÖZETLE: 
İstanbul 4 bin yıl önce bir Türk devletiydi, yıllar önce Kazım Mirşan bunu söylediğinde kıyamet kopmuş,  kimse inanamamıştı, ta ki; Beşiktaş Metro kazılarında Kurganlar ortaya çıkana kadar. ... 

Ankara Polatlı'daki Gordiyon Kurganı, Altaylardaki ve Ukrayna'daki İskit Kurganlarıyla aynı şekilde yapılmış ama Altaylardaki ve Ukrayna'da ki Kurganlardan 3-4 asır daha önceden yapılmıştır. 
Ne demişti Herodot; "MÖ 625 yılına kadar bütün Anadolu'ya İskitler hakimdi." 

Erzurum'da, Ordu ilimizde bulunan Taşbabalar, Beşiktaş kurganları, Erenkoy yazıtı, Hakkari'den Denizli'ye, Muğla'dan Ankara Güdül kaya resim alanına kadar bulunan taşbabalar, kaya resimleri ve yazılar ortaya çıkardı ki; Türkler Anadolu'ya 1071 de gelmedi. 

Ermeni tarihçi Genceli Kiragos'un dediği gibi, 1071 de geri döndü. Çünkü çok daha eski çağlarda Anadolu Türk yurduydu ve onlar bunu biliyordu, Herodot bunları yazmıştı, arkeoloji bunları ortaya çıkartmıştı. 

Bilge Atatürk,  Alacahöyük kazılarından çıkan buluntuları yabancı arkeologlara, tarihçilere yorumlattıktan sonra; "Anadolu en az 7 bin yıllık Türk beşiğidir"  dememiş miydi? 1071 ciler bunları nasıl unutturdular ama! ... 

Ülkemizde tarih anlayışı genellikle masa başı üretim olduğu için Altaylar üzerinden ve özelde Göktürklerden yürütülüyor, Göktürkler model devlet olarak sunuluyor ama Göktürklerin tarihi de inançları da yanlış anlatılıyor. 
Göktürkler in asıl adı Ökük Türük, Tanrının Türkleri manasındadır. Göktürklerin inancı Göktanrı inancı diye aktarılıyor ki, bu da yanlıştır çünkü kuzeyde kalanlar Kamlık İnancından/Şamanizmden hiç çıkmadılar, Doğu'dakiler bir ara Çin Budizmine ve sonra da Maizme geçtiler. 

Göktürklerin güneyindekiler Hıristiyanlığa geçtiler, İslam aydınlanması bu Hırıstiyanlasan Semerkant Buhara Taşkent yani Göktürklerin Güney'inden başlamıştı. Bize Türk-İslam alimleri diye yutturulan Güney Göktürklerin bilginleriydi. Bunları Sasani Sürgünü ile bölgeye gelen Süryaniler-Aramiler Hıristiyan yapmıştı. 

Batı'ya gelen Göktürkler ise Karadeniz'in kuzeyinde, tarihi ataları İskit topraklarında Hazar imparatorluğunu kurmuşlardı ve 400 yıl kadar hüküm sürmüşlerdi. 

Bunlar da inancını 790 lardan itibaren Museviliğe çevirmislerdi. 

İran ve Afganistan Türk coğrafyasına inenler de o dönem bölgenin konjektörünün getirdiği iç savaşları bitirmek için 200 yıllık bir iç savaştan sonra, iç savaşı bitirmek için 960 larda İslamiyet'e geçmişlerdi. 

Demek ki Göktürk imparatorluğu yıllardır aktarıldığı gibi Tengrici değildir, çünkü Tengri'de Tanrı değildir. Tengri, Gök manasındadır. Göktürkler diğer Türk devletleri gibi coğrafyaya ve konjektöre göre din değiştirmişlerdi. 
"Din seçim Türklük Kader" anlayışı da budur zaten. 

Anadolu'ya İskitler ile gelen Türkler, 'Kamlık İnancı'ndaydı, çok sonraları ortaya çıkan Hıristiyanlık, Doğu ve Batı Roma'nın resmi dini olunca Anadolu'yu da Hırıstiyanlaştırma yoluna gittiler. Karamanlar, Ermanşahlar, Kıpçaklar Hıristiyanlastılar ama Türklüklerini korudular Turan Kurultaylarını yapan Macarlar/Hunlar, Gökoğuzlar vb gibi.

Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden

Yılın en çok OKUNAN tarih kitabı: 
SAKALAR/İSKİTLER 
"Gizlenen Kök Atalarımız" kitabının yazarı 
Eski Çağ Tarihi Uzmanı 
BAHTİYAR AYDIN tarafından, 
İran'daki Kara Hunlardan, 
Attilla'nın Roma kuşatmasına kadar pek çok konunun anlatıldığı 
"Nardugan ve Anadolu'da Ön Türkler"  söyleşisinin linki ektedir. 

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLA: https://www.youtube.com/watch?v=NWX9TkUNC_U

https://www.youtube.com/watch?v=ZA7-G5FPXlc

https://www.youtube.com/watch?v=5mQW-ahIgSI

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-2

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-3

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-4

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-5

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-6

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-7

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-8

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-9

Nardugan ve Anadolu'da Öntürkler-10

Editör: Kerim Öztürk