Soru: Nikâh konusu farklı şekillerde açıklanıyor. ‘Nikâhım bozuldu mu?’ diye soranlara birbirinden ayrı cevaplar verilebiliyor. Kiminin bozulmaz dediğine bir başkası bozulur diyebiliyor.

Nikâhı bozan söz ve davranışları teferruatıyla açıklar mısınız?

Cevap: Bu soruyu cevaplamaya şu hadisleri hatırlayarak başlayalım:

Evleniniz, çoğalınız. (Feyzu’l-Kadir, C/3, Sf: 242)

Boşanmayınız. Boşanma sebebiyle arş titrer. (Camiu’s-Sagir, 2/820)

Nikâh beş ayrı sebeple bozulur:

1. Fesih: Bir sebeple nikâhın sona ermesidir. Eşlerden birinin irtidat etmesi. Dinden çıkma nikâhı fesheder. Dinden çıkma olmadan büyük günah nikâhı bozmaz.

2. Anlaşma yoluyla boşanma: Kadının isteği ile kocasını razı ederek meydana gelen boşanmadır. (Bakara Suresi, ayet: 237).

3. Mahkeme kararı ile boşanmak: Bütün girişimler bitince kadın mahkeme yoluyla kocasından boşanma yoluna gidebilir. Kadın lehine getirilmiş bir yoldur bu. Günümüzde bütün ayrılmalar bu yolla olmaktadır. Mahkeme çiftleri şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle ayırmaktadır.

Gerekçeler şu hususlardır:

1. Şiddetli hastalık ve kusurlu oluş.

2. Erkeğin nafakayı temin edememesi.

3. Kocanın sürekli uzakta bulunması.

4. Şiddetli geçimsizlik.

5. İlâ (eşine yaklaşmama yemini).

6. Liân (eşlerin birbirleriyle lanetleşmesi).

7. Eşlerin birbirleriyle denkliğinin bozulması.

8. Din farklılığı.

9. Nikâh akdinin sıhhatli yapılmaması.

10. Süt akrabalığı veya mahremiyet tespit edilmesi.

11. Mehrin tam olarak verilmemesi.

Mahkeme yoluyla boşanmakla bir talak gider.

Boşanma şaka yollu da olsa geçerlidir. Buna dikkat etmek gerekir.

Helak olan kavimler

Recep Yıldırım / Tokat

Soru: Geçmiş kavimlerden bazıları işledikleri suçlardan dolayı helak olmuşlardır. Bizim toplumumuz o helak olan toplumların işledikleri bütün suçları işliyor neden helak edilmiyorlar?

Bizim toplumumuz Allah Resulünün emirlerine muhalefet ettikleri halde neden helak olmuyorlar? Bunun bir nedeni var mı?

Geçmiş toplumlar gece mi, gündüz mü helak olmuşlardır?

Yoksa bizim toplumumuz bir takım bela ve musibetlere maruz bunlar bu topluma ait helak çeşitleri midir? Açıklarsanız memnun oluruz. Selamlar

Cevap: Sorularınızın cevabına sondan başlayacağım:

Helak olan kavimlerin bu hali kimisinde gece, kimisinde gündüz vuku bulmuştur. Lut’un (A.S.) kavmi gece, Şuayb’ın (A.S.) kavmi de gündüz helak edilmiştir.

Kur’an’da Ad kavminden, İrem şehrinden, Semud topluluğundan, Firavun tebaalarından haberler verilmektedir.

Kur’an bunların dünya haritasından niçin silindiğini izah eder. Çünkü onlar taşkınlık yapmışlar Allah ve Resulünün sözlerine muhalefet etmişler. Böylece azgınlaşmışlar, topyekûn helak olmuşlardır.

Bu ümmete Allah (C.C.) topyekûn ceza vermemektedir. Ama bugün tabii afetler, silahlanmalar, intiharlar, iktisadi bunalımlar, ruhi buhranlar, karanlık ideolojik çatışmalar birer cezadırlar. Lüks ve israfı bayraklaştırmalar birer cezadırlar.

Kalbimizde iman olduğu için bu cezaları rahmet tokadı bilelim, kendimize gelelim. Doğruyu bulalım.

Eski kavimler bir tek suçlarından dolayı helak oluyorlardı. Bizim toplumumuz bu kavimlerin suçlarının hepsini işliyorlar. Neden helak olmuyorlar, diyorsunuz. 

Bunun iki sebebi var:

1. Hz. Muhammed (S.A.V.) sünnetiyle içimizde bulunduğu için.

2. İstiğfar eden bir grup bulunduğu için.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) sünnetiyle aramızda bulunduğu için, Allah (C.C.) bu toplumu helak etmiyor. Yoksa Nuh ve Hud (A.S.) eşleri kâfirdi. Peygamberin eşi olmalarına rağmen helak olmaktan kurtulamadılar.

Mevlüt ÖZCAN
/ Milli Gazete