Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’ın 2017 yılında bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken, “Amerikan hükûmetinde önceki dönemde görev yapmış karakterlerden birisi, benim de katıldığım bir toplantıda, Orta Doğu’da Türkiye’nin konumunu çok farklı gördüklerini, sadece Türkiye için değil, Osmanlı’dan kalan civar ülkeler için Amerika’daki eyalet sistemi gibi United States of Turkey şeklinde daha geniş kapsamlı bir çözüm düşündüklerini söyledi.” diye bilgi verdiği ortaya çıktı.

Yani Türkiye Birleşik Devletleri...

***

Amerikalıların bu projeyi uygulayabilmesi için ne gerekiyor?

Öncelikle Türkiye’nin Türk Milleti’ne dayanan millî devlet yapısını çökertmeleri gerekiyor, değil mi?

Aslında bu proje yakın tarihte Turgut Özal tarafından “federasyonu tartışalım” diye gündeme getirilmişti... Amerikalılar ile diyalog halinde olan PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan da daha sonra bir “Türk-Arap-Kürt konfederasyonu”ndan bahsetmişti.

Bu proje, Amerikan Kongresi’nin 1896 tarihinde aldığı gizli bir kararın devamı niteliğindedir. Konuyu 16 yıl önce, 2007 yılında bu sütunda üç yazı ile incelemiştim. Emekli Amiral İlker Güven, 100 yıl sonra gizli belge olmaktan çıkarılan ve kütüphanelere konulan Amerikan Kongresi gizli kararlarını taramış ve elde ettiği bilgileri aylık Maya Dergisi'nin Eylül 2007 sayısında "Dostumuz Amerika ve Avrupa" başlığıyla yayınlanmıştı. Kararda aynen şöyle deniliyordu:

“KARAR: ABD'nin belirleyeceği bir temsilci ile Hıristiyan ülkeden bir temsilcinin Osmanlı İmparatorluğu adındaki devletin kabul edilemez ve inatla devam eden şeytani hareketlerinin düzene sokulması.

Bu karara göre; ABD temsilcisi, mutlaka ABD vatandaşı olacaktır. Temsilci, Hristiyan ülke yöneticileriyle iş birliği yaparak aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;

a) Tüm Hıristiyan ülkelerden ABD temsilcisi ile beraber çalışacak, benzer özelliklerde birer hükümet temsilcisinin atanması sağlanacaktır.

b) Uluslararası Hıristiyan Komitesinin uygun bir bölgede organizasyon çalışmalarına başlaması sağlanacaktır.

c) Uluslararası Hıristiyan Komitesince din, mezhep ve milliyetçi özelliklere bakılmaksızın geçici bir Hıristiyan yöneticiyi Türkiye'nin başkanı olarak seçilmesini müteakip, Osmanlı İmparatorluğu'nun mevcut bölgelerinin sınırlarla ayrılması, bu bölgelerin Hıristiyan eyaletleri kabul edilip, Hıristiyan gücünün Türkiye Birleşik Devletleri adında toplanması, Utah Eyaleti yönetimi örnek alınarak ve çok eşlilik, kılıçla fethetme gibi dini vaazların ve hareketlerin yasaklanması sağlanacaktır.

Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma! Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma!

d) Geçici hükümet Türkiye Birleşik Devletlerinin sınırlarının içerisindeki etnik özelliklerine uygun olarak oluşacak Ermeni devleti müttefikimize tüm Hıristiyan devletlerinin askerî destek sağlamaları istenecektir.

e) Daha önce bahsi geçen geçici hükümetin süresini tamamlamasından sonra müttefik güçler tarafından kısa zaman içinde Türkiye Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Hıristiyan Komisyonu tarafından tanınması sağlanacaktır. Türkiye’deki ülke yönetiminin hiçbir zaman Sultan, Halife veya Peygamber Muhammed'in dini (şeriat) yöneticileri tarzında olmaması ancak ılımlı dini fikirleri olan ve insanlara olumlu yaklaşan yönetimlerin kurulmasına özen gösterilecektir.”

***

Türk İstiklal Savaşı sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir Türk devleti olarak kurulması, bu projeyi uygulanamaz kıldı. ABD ise projesinden hiç vaz geçmedi; Menderes, Demirel, Evren-Özal dönemlerinde de gündeme getirdi. Tabii “Hıristiyan eyaletlerden oluşacak bir devlet” demiyorlardı. Eyalet sistemini tavsiye ediyorlardı...

Erdoğan döneminde ise Türkiye’yi Suriye’ye müdahale ettirdiler. Bunun sonucu olarak milyonlarca insanı, Türkiye’ye sürdüler. Yetmedi, eski Afgan ordusunun askerlerini de gizli anlaşmayla Türkiye’ye gönderdiler. Daha şimdiden, bu insanların bir kısmına ve parayla vatandaşlık satılanların tamamına oy kullandırarak Türkiye’nin kaderi üzerinde söz sahibi ettiler!

***

Türkiye’yi bir anda, Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirerek millî devlet olmaktan çıkaramayacakları için önce nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyorlar. Halkın uyanmaması için de Türk devleti olmaktan çıkarılmayı “Yeni Osmanlı oluyoruz” gibi gösteriyorlar. Bu da Amerikalıların tavsiyesidir. Böylece Türk Milleti’nin hakkından geleceklerine inanıyorlar.

Hani Ali Babacan, seçimden önce “Özal’ın başlattığı Kürtçe televizyon örneğinde olduğu gibi yapılması gereken bazı işleri uygun zamanda yapmak” gerektiğini anlattıktan sonra "Yoksa karşı tarafta sert tepkiler oluyor, yığınak yapılıyor... Uyandırıyorsunuz..." demişti ya...

Arslan Bulut - yeniçağ

Editör: Kerim Öztürk