Şimdi Dilipak.. Şimdi Dilipak..

TARİHİN TOKATI..!

Tarihten ibret almamanın bedeli çok ağır oldu.
Osmanlı imparatorluğunun son yüz yılında;
Panislanizm, Osmanlıcılık ve Pantürkizm denendi.
Panislanizm; siyasi ümmet birliği olarak toparlayıcı olmadı ve Arap toplulukları özellikle birinci dünya savaşı sırasında İngilizlerle işbirliği yaparak Türk ordusunu arkadan vurdular ve savaş sonrasında İngiliz, Fransız etki alanına girdiler.
Osmanlıcılık; islam ve gayri müslim tebaayı bir arada tutmaya yetmedi ve suni birliktelik sağlanamadı.
Emperyalist güçlerin etkisiyle bağımsızlık mücadelesi başladı ve Yunanistan, Bulgaristan, Sırplar, Karadağlılar vb.hepsi Osmanlı devletine karşı Balkan savaşlarında bütün Rumeliyi kaybettik.
Osmanlıcılık güzellemesi de bu şekilde çökmüş oldu.
Kala kala elimizde sadece devleti kuran asli unsur olarak;
Türk ve Türkçülük kaldı.
Türkçüler canhıraş bir şekilde vatanı savundular.
Hem yedi düvelle savaştılar hem de yüzyıllarca kan,ter ve emekle besledikleri ekalliyetlerle uğraştılar.
Cepheden cepheye koştular. Vuruştular.
Vatanı işgalden ve Türk milletini de tutsaklıktan kurtardılar.
Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdular.
Bütün mazlum milletlere de Bağımsızlıkta örnek oldular.
İşte bugün O büyük Türkçü Ataların sayesinde bu vatanda hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz.
Albayrağın altında;
Ne mutlu Türküm diyoruz..!
Diyoruz da;
Yine içimizde kılıçartığı olan devşirme ve dönme artıkları kalmış olacak ki ;
Denenmiş ve iflas etmiş olan;
Siyasi ümmetçiliği ve Osmanlıcılığı yeniden diriltme gayretindeler.
Efendiler !
Bu boşuna bir çaba olduğu gibi;
Sırf Türkçülüğü zora sokacak bir emperyalist oyundur.
Unutmayın !
Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz.
Bu vatanın tapusunu kanlarıyla imzalayanlar
Türkçülerdir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. 
Türk ocaklılardır.
Türk kahramanlarıdır.
Herkes bu gerçeği bilecek ve;
Tarihe ve kahramanlarımıza karşı vefalı olacak..!
Aksi hareket edenler kahrolacak..!

Binvar Kurbanoğlu - Sancaktepe İstanbul / 11 Temmuz 2023

Editör: Kerim Öztürk