1-Binlerce yıldır Türkiye topraklarında yaşadığımız halde, bu konuyu halk bilmemektedir. Çünkü Ön-Türk uygarlığı okullarda Türk milletine öğretilmemektedir. Okullardaki tarih kitaplarımız 1939’dan beri yörüngesine girdiğimiz Batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda yazılmaktadır


2-Binlerce yıllık Türk tarihi ve kültürüne son yıllarda içten ve dıştan hayâsız saldırılar yapılmaktadır !! 19.yy.da ve 20.yy başında eski Türk tarihi ve Ön-Türk Uygarlığıyla ilgili yeni bulguların, hem de yabancılar tarafından bulunup açıklanması bizim için çok önemlidir. ...

3-Şimdilerde coğrafi adı olan Orta Asya ile anılan Türkistan tarihi ile ilgili bu ilmi gerçekler Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk tarafından Türkçeye çevirtilerek Türk halkının bilgisine sunulmuştur. Okullarda tarih kitaplarına aktarılmıştır.

4-Ön-Türk Uygarlığının Türk kültür kimliği bağlamında neden önemli olduğunu belgelerle açıklamağa, anlatmağa çalışan pek çok çalışma var. Türklerin Asya’dan dalgalar halinde binlerce yıldır gelerek Anadolu’ya yerleştiğini anlatan, bütün bu bilgileri içeren ve bu bağlamda basılan

5- “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı eser 1931’de İstanbul’da 30.000 adet basılırken, acaba bugün bu tür eserler neden basılamamaktadır? Türklerin Anadolu’ya son gelişi olan 1071 tarihi neden günümüzde Türklerin ilk gelişi gibi gösterilmek istenmektedir?

6-Çünkü Türkler Ön-Türklerden beri binlerce yıldır Anadolu’nun sahipleridir. Bu soruların cevaplarını 19. yüzyıldan beri yabancı bilim insanlarının belgeleri ve bunları doğrulayan en son DNA ve karbon testleri ile ispatlanan bilgileri araştırmaları, kaynakları ile bulabilirsiniz.

7-Dr.Akif Poroy makalesi -sayfa 40: TURAN-SAM, Cilt 6, Sayı 24 (2014)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/turan …/issue/view/5000008549

8-Dr. Akif Poroy, Anadolu'daki Türk varlığının 12 bin yıl öncesine dayandığını iddia ediyor. İddiasını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunan yazıtlar üzerinde yapılan incelemelere dayandıran Poroy, "1071 Türklerin Anadolu'ya ilk değil, son girişidir" diyor.

9-Son 30 yılda yeniden yoğunlaşan Ön-Türk araştırmaları, Türklerin Anadolu’daki varlık tarihini kökten değiştiriyor. Yıllar süren okuma ve araştırmaları sonucu yayına hazırladığı “Ön-Türkler” kitabını okuyucuyla buluşturan Akif Poroy ile, Türklerin bilinmeyen tarihini konuştuk.

11-Dr. Poroy Hakkari’den İstanbul’a kadar Anadolu’nun dört bir yanında bulunan kaya yazıları, damgalar, yazıtlar, anıtlar ve dikilitaşlar ışığında, Türklerin Anadolu’da en az 10-12 bin yıldır yerleşik olduğunu iddia ediyor.

12-Kitabınızda ne diyorsunuz; Buluntulara, DNA ve karbon testlerine göre Türkler 10 bin yıldır Anadolu’da. Ön-Türkler milattan önce 8000’lerden itibaren, iklim şartları ve kuraklık nedeniyle dalgalar halinde Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya göç etmeye başladılar.

13-Sümerler, Truvalılar ve Etrüskler Ön-Türklerdir. Hatta Bizans da ilk dönemlerinde Türkçe konuşuyordu. Kitapta son 30 yılda yapılan araştırmalardan, bulunan yazıt, damga ve duvar yazılarından yola çıkarak bunu aktarmaya çalışıyorum.

14-İlk Türk devleti Göktürkler değil, Turukku Krallığı Biz Türkler Anadolu’ya 1071’de girdi diye biliyoruz ama… Ön-Türk uygarlığı okullarda öğretilmiyor !! 1 nisan 1939 da Abd ile yapılan egitim-kültür anlaşmalarını bile bilmiyor yeni nesiller.!

15- Maalesef okullarda okutulan tarih kitapları, 1939’dan itibaren yörüngesine girdiğimiz Batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda yazılmaya başladı. Ve "diyasporanın" tarih tezini savunur !!!

16-19 ve 20. yy. başlarında batılı araştırmacıların bulduğu Ön-Türk uygarlığıyla ilgili buluntular, ilk başta Avrupa’da Türkofiliya modasına yani Türk severliğe sebep olmuştu. Ancak bu buluntular Batı’nın Türkleri Anadolu’dan sürüp Asya’ya geri gönderme ideasına uymadığı için,

17-bugüne kadar hep sümen altı edildi ve Ön-Türkler Atatürk’ün ölümünün hemen ardından okul kitaplarından çıkarıldı. Türklerin Anadolu’ya ilk girişi Hıristiyan tarihçilerin ve Tanzimatın frenkleşmeci tarihçilerinin iddia ettiği gibi 1071 Malazgirt Zaferi ile olmamıştır.

18- 1071 Türklerin Anadolu’ya ilk değil son girişiydi. Dünya tarihinde Türk adıyla bilinen ilk devlet de Göktürkler değil, milattan önce 4000-2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde kurulan Turukku Krallığı ile Anadolu’da kurulan Turki Krallığı’ydı.

19-Bunları neye dayanarak söylüyorsunuz? Türkiye’de, çoğu son yıllarda ünlü Ön-Türkçe araştırmacısı Kazım Mirşan tarafından okunan çok sayıda yazılı kaya bulundu. Bulunan Ön-Türk damgası ve kaya resimleri, Orta Asya’daki ve Avrupa’da bulunanlarla aynı,

20- bu bilgiler hala resmi olarak kitaplara geçmiyor! Anadolu’da bulunan Ön-Türkçe yazılar okunamayan eski bir Grekçe olarak geçiştiriliyor. Fransız Türkolog Jean Paul Roux da, Anadolu’daki Türk varlığını milattan önceki yüzyıllara kadar götürmenin mümkün olduğu görüşünü savunur.

21-Türklerin Avrupa’ya da milattan önce giriş yaptığını iddia ediyorsunuz, Anadolu"yu anladık da Avrupa işi nasıldır? Roma’nın atası sayılan ve küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler de Türktür. Etrüsk yazıtları ilk olarak 70’lerde K. Mirşan tarafından okunmuştu.

22-İskandinavya dahil tüm Avrupa’da 5 binden fazla Ön-Türkçe yazıt bulundu şimdiye kadar. Ön-Türklerin, Orta Avrupa’ya göç güzergahlarında bırakmış oldukları izlerin en önemlisi de tamga yazıtlarıdır. Ön-Türkler tarafından runik alfabeye geçiş öncesinde kullanılan tamga yazısı,

23- Ön-Türkler tarafından runik alfabeye geçiş öncesinde kullanılan tamga yazısı bugün Avrupa’nın birçok bölgesinde tespit edilmiş durumda. Batılı araştırmacılar bunları 19. yüzyılda keşfetti diyorsunuz. Sonra Batı neden gizlemeye karar verdi bu bilgileri?

24-Avrupa kendi tarihini antik Grek tarihine, onu da Sümer tarihine dayandırır. Ancak köklerini dayandırdıkları Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya göçtüğünü ispat eden deliller, Avrupa’nın kendi kendini hadım etmesidir. Bu sebeple Türklerin gerçek tarihini gizliyorlar.

25-Sümerlerle Ön-Türklerin nasıl bir bağlantısı var peki? Kazım Mirşan Bizans’ın ilk kurulduğu dönemlerde de Ön-Türkçe konuşulduğunu ileri sürüyor. Kanıtı ise Trabzon’daki Rum kilisesinde Bizans alfabesiyle Türkçe yazılmış yazılardır.

26-Rus arkeolojisinin atası Nikolsky de “Sümerlerin ana vatanı Aşkabat kenti yakınıdır. Sümer dili Hint Avrupa dili olmayan ve fakat bitişken bir dildir. Avrupa dil grupları ile alakası yoktur” der. Sümerce’de 950'den fazla bugünkü Türkçe ile aynı anlama gelen söz var...

27-Alman sümerolog Fritz Hommel da 1900’lerin başında iki dili anlam, fonetik ve gramer açısından incelemiş ve kesin olarak “Sümerce Türkçedir” demiştir.

28-Ön-Türklere ait kanıtlar Anadolu’da nerelerde bulunuyor? Erzurum, Mutki ve Hakkari Yüksekova’daki yazıtlar Türklerin binlerce yıldır bu coğrafyada olduğunun kanıtı. Ve yine:tla

29-Afyon yakınlarındaki Frigya vadisi denen bölgedeki yazılıkaya anıtının üzerindeki binlerce yıldır orada duran Ön-Türk alfabesi ile yazılmış yazıları bilim adamlarımız hala okunamayan bir Ön-Grekçe diye geçiştiriyor. Oysa bu On-Türkcedir. Artık saklanamıyor tabi.

30-Servet Somuncuoğlu da, 2012’de Türk Dünyası tarih dergisinde yayınlanan bir makalede Hakkari Yüksekova Gevaruk yaylasında kayalardaki binlerce yıllık Ön-Türkçe yazıtları fotoğraflayan, Anadolu’daki binlerce yıllık Türk varlığını belgeleyen önemli araştırmacılardan biriydi.

31-Güneydoğu'daki kadınların geleneksel dövmeleri Ön-Türkçe alfabesinin izlerini taşıyor.

32-Türkler 4 bin yıl önce Hakkari'deydi. Kitabınızda Hakkari kazılarından bahsediyorsunuz. Bu kazılar ne anlama geliyor? 1998 yılında Prof. Dr. Veli Sevin başkanlığında bir ekip tarafından Hakkari’de yapılan kazılarda bulunan 13 adet dikilitaş o dönem büyük heyecan yaratmıştı.

33-Hatta National Geographic dergisi bu konuda iki sayfalık bir yazı yayınlamış, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’nün yayın organı olan Archeology dergisi de 2000 yılında Veli Sevin’in kazı çalışmalarına sekiz sayfa ayırarak Hakkari taşlarını dünyaya duyurmuştu.

34-Bu yayınlarda Hakkari taşlarının Anadolu, Orta asya ve Avrasya uygarlıklarıyla ilgili ipuçları verdiği belirtilmişti.

 Türkler milattan önce de Hakkari’de yaşıyordu öyle mi? Prof. Veli Sevin Hakkari taşlarını Orta Asya’daki dikili taşlarla karşılaştırmış ve milattan önce 2000’lere ait olan bu taşların Ön-Türk mezar taşları olduğunu kesin olarak ve karşılaştırmalı olarak ortaya koymustur.mesaj

35-Taşlar ikonografik vd felsefi açıdan Avrasya bozkır inanışlarına yakın özellikler taşıyor. Kırgızistan, Kazakistan, Altay, Sibirya, Tuva yöresi ve Moğolistan’da geniş alanlara yayılan dikilitaşların en çarpıcı özelliği de tıpkı Hakkari’dekiler gibi iki ellerinde kap tutan,

36-dikilitaşların en çarpıcı özelliği de tıpkı Hakkari’dekiler gibi iki ellerinde kap tutan savaşçı figürü kullanılması. Bu taşlar, Türklerin milattan önceki yıllardan itibaren Anadolu’da medeniyet kurmuş olduklarının açık kanıtıdır. Sonuç; eski Türklerde bir felsefe varmış...

Antik Patara’nın muhteşem tarihi Antik Patara’nın muhteşem tarihi