Çizgisini, duruşunu sürdüren dönüşmeyen gelişerek değişen iman erlerine selam olsun!
 Türk milletinin ebedi varlık davasının şerefli davacıları olan Türk milliyetçilerine selam olsun!
 Mevki makam dünyalık saltanat peşinde koşmayan samimi gönül erlerine selam olsun!
 İkbal servet şöhret arayışlarını elinin tersiyle iten, hak yolunda Allah resulünün yolunun yolcularına selam olsun!
Ülküsü ölümsüz hayat ilkesi olan ülke sevdalılarına selam olsun!
 Ülküsü hayatını anlamlandıran ülküsünden geçinmeyen uğrunda hayatını verecek ideali olanlara selam olsun!
İnsanlığın hüsranda olduğu asırda yalnızda kalsa hak aşığı Allah davasının davası için yaratıldığına inanan Türk milletine mensup olmayı fevkaladelik kabul edenlere selam olsun!
Sevgisi yaratandan ötürü tüm insanlığı kuşatan Türk milletine sevdası yürek yakan mana erlerine selam olsun!
Bu fani dünyada ölümsüz sevda yüklü rahmet bulutları gibi, çorak topraklara yağmur taşıyan meleklerin indirdiği her damla gibi, misyonu Türk milletini yaşatma ve yüceltme olan ülkücü ülke sevdalılarına selam olsun!
Karşılıksız sevdası ısrarla anlaşılmak istenmeyen kin nefret ve ırkçılık iftira odaklarına karşı kardeşlik birlik bütünlüğün teslim alınamayan son kalesinin her samimi mensubuna selam olsun!
Değişmeyen dönüşmeyen her siyasi geleneğin iktidar nimetlerine boğulmasına haram saltanatlar kurulup hüzünlü akıl tutulması yaşamasına rağmen dünyalıkları ayakaltına alan çile ızdırap vefa sadakat abidesi fetih, Çanakkale, asımın nesli, bedrin aslanlarının bugünkü temsilcisi ülkücülere selam olsun!
 Ülkenin karanlık odaklarının pençesinde bedeller ödediği bir dönemde davasında sebat gösterip tebliğ ve sefer görevi yaparken musallaya giden yiğit millet evlatlarına selam olsun!