Persler, Saka, Yunanlılar da Iskit demişti İleri medeniyetlere de kurucu olmuşlardı, İslam değil,(MÖ 8.yy MÖ 2.yy)Tengriciydiler. Bu Türkler, daha o devirde, Altın ve Gümüş işliyorlardı. Atı evcilleştirip atlı arabayı yapmış, geyik, kuş ve at motifli heykeller de yapıyorlardı.

Herodot tarihine göre İskitlerin doğu ucu Kazakistan'a batı ucu da Anadolu"daydı. Perslere bir hile ile Zile de yenilene kadar(MÖ.625) tüm Anadolu"ya iskit Atalarımiz hakimdiler. Bize yıllardır 1071 de geldigimizi belletmeye çalışan diyasporadan maaş alan tarihciler utansın!