Siyasal İslamcılara göre, Laik Cumhuriyet’ten alınan, çalınan ve gasp edilen her şey helaldir ve ganimettir. Yapılan soygun ve talanın asıl nedenlerini, bu kuruluşların başındaki kişilerin ideolojilerini bilmeden anlamak mümkün değildir.

1928 yılında, İngiliz işgali altında ki Mısır'da kurulan; "İhvanıl Müslimin" Türkçesi "Müslüman kardeşler" dünyadaki genel adı ile " İhvancılar" örgütünün ideolojisi özetle bu şekildedir. Türkiye'de ise bu ideoloji sessiz sedasız gelişmiştir.

Söz konusu ideolojinin İslam ülkelerini kontrol altında tutmak için İngiliz'ler tarafından icat edildiği bilinmektedir.

Bu ideoloji aynı zamanda ABD, İngilizler ve İsrail’in müslüman ülkeler de birlikte yürüttükleri: “ILIMLI İSLAM; Yeşil Kuşak" Projesidir.

İngilizler, Amerikalılar ve İsrailliler; İslam ülkeleri’nin kendi ülkelerini tehdit etmekten vazgeçirmek ve yer altı zenginliklerini ele geçirmek için, bu projeyi hayata geçirenlere, İslam Birliğinin Halifeliğini vaad etmişlerdir.

Ancak Halifelik verilmeden önce BOP Projesinin başarıyla bitirilmesini şart koşmaktadırlar. İslam Birliği kurulduğunda, şu anda ki mevcut  tüm islam ülkeleri İslam Birliği altında eyaletler olacaklardır.

Müslüman Kardeşler İdeolojisinin ayrıntıları.

1-Bütün müslümanlar bir "ümmettir."

2-Bütün Dünyada bu ümmetin birliliği sağlanmalı ve tek elden idare edilmelidir.

3-Bütün İslam Sünni bir yapı da oluşmalıdır.

4-Ümmetin bir halifesi olmalıdır.

5-Bizden olmayan, (yani İhvancı olmayan) diğer müslümanlar kafirlere hizmet etmiş olurlar.

6-Hedefe varmak için her yol mübahtır.

Müslüman Kardeşlerin Atatürk ve Türkiye hakkındaki görüşleri;

a- Atatürk bir din düşmanıdır.

b- Osmanlı gibi bir İslam devletini yıkarak, yerine laik(dinsiz) bir devlet olan TC' yi kurmuştur.

c- Laik devlet mutlaka yıkılmalı ve yerine şeriata dayalı yeni bir İslam devleti kurulmalıdır.

d- Atatürk harf devrimi yaparak milleti bir gece de cahil bırakmıştır.

e- Latin alfabesi kaldırılmalı ve yerine Arap Alfabesi, konulmalıdır.

f- Atatürk halifeliği kaldırarak müslümanları başsız bırakmıştır.

g- Ümmetin başına mutlaka bir halife geçirilmelidir.

h- Atatürk Tekke ve Zaviyeleri kapatarak milletin dinini öğrenmesini engellemiştir.

i- Tekke ve Zaviyeler yeniden açılmalı ve dini eğitimler buralar da verilmelidir.

Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip olanlar, "Atatürk" demezler. Kısaca "Mustafa Kemal" derler. Hatta kendi araların da "Ataput" demektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti demezler. Kısaca "TC" derler. Onlara göre açılımı "Teneke Cumhuriyeti" dir.

Atatürk heykellerinerine ise, "Beton Mustafa" derler.

Atatürk'ün heykelleri yıkılmalı, resimleri bütün devlet dairelerinden kaldırılmalıdır.

Siyasal İslamcılara göre;

1- Türklük yoktur. Ümmetçilik vardır. Türk nüfusunu azınlıkta bırakmak istemektedirler. Dışarıdan gelenlere bu nedenle kucak açılmaktadır.

b-Türkçe ibadet yapılamaz denilmektedir.

c- Çocuklara Türkçe isim vermek caiz değildir.

d- Onlar kendilerini “Darül Harpte" görmektedirler.

Hedeflerine ulaşıncaya kadar her yol mübahtır. Yalan, iftira, çalıp-çırpma, vergi kaçırma, elektiriği kaçak kullanma, aklınıza ne gelirse mübahtır.

e- Sadece " İhvancı" olanlara yaşam hakkı vardır.

f- Dini çok iyi kullanıp, kendilerini iyi kamufle etmektedirler.

g- Eğitim’in çok kötüye gitmesinin sebebi, halk’ın okumasını istemiyorlar, cahil kalmasını istiyorlar çünkü o zaman sorgulama olmayacağını biliyorlar.

h- Halk sadece kendilerine muhtaç olsun diye Tarım’ı, Hayvancılığı ve Sanayi’yi bitirdiler. Bu alanlarda yatırım yapan, çalışanlara köstek oldular. 

i- Fabrikaları kapattılar. Türk malı diye birşey kalmadı herşey ithal ediliyor.

j- Arsaları özellikle yabancılara sattılar.

Beka Doktrinine inanıyorsanız! Beka Doktrinine inanıyorsanız!

k- Binalar, yollar yandaşlara verilip para kazanılmaktadır.

İşte dillere pelesenk olan "Dava" kelimesinin içeriğinde özetle bunlar bulunmaktadır. Devletin en üst makamlarına gelseler bile bu devleti benimsememektedirler. Tanımadan mücadele edilmesi mümkün değildir.

Necdet TOPÇUOĞLU

Editör: Kerim Öztürk