Kenger(Sümer)bilmecemiz biraz süre istiyor (1-2) Mustafa İzberk “Sümer tabletleri çözülmeye başlayınca Sümerlerin gerçek adının Ki-Engir, Ke-Engera, Ki-Engürü, Kengir, Kengi, Kangı vs şeklinde geçtiği görülür”. Sf. 9 (Haftanin Hepsini toparlayalım bu floodla)
15:24 - 17 Tem 2018
• 109 Retweet
• 289 Beğeni

16 yanıt109 retweet289 beğenme
Yanıtla
16

Retweetle
109

Beğen
289

Direkt mesaj
Tweet metni
1.
Yeni sohbet
1. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
1- “Ancak en güçlü ve mantıklı olasılık, Sümerlerin muhtemel ata yurtlarının ismi olan Kenge’nin(Harezm) Sümerlere isim vermiş olmasıdır. Kenge (Es. Tr.): Harezm bölgesi Kenge-eri (Tr.): Kenge insanı, Kenge’den gelenler Kengeri (Tr.): Sümerlerin gerçek adı”. Sf. 10
8 retweet48 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
8

Beğen
48

Direkt mesaj
2. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
2- “Dünyanın ilk uygarlığı Kenge (Sümer) adında bir Türk uygarlığıdır. Etrüskler, Avrupa’da Hattiler Anadolu’da ilk uygarlıkları yaratan Türk topluluklarıdır.” Sf. 256 (M. Ünal Mutlu, “Dünya Uygarlıklarında Türk Dili ve Kenger Uygarlığı”, TDAV y. 2007, İstanbul.)
2 yanıt12 retweet57 beğenme
Yanıtla
2

Retweetle
12

Beğen
57

Direkt mesaj
3. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
3-Göz önüne alınacak bir nokta da, yüzyıl önce, ne bu eski günler, ne de Sümerler hakkında hiçbir şeyin bilinmemesiydi. Arkeologlar, Sümerleri değil, Asur ve Babillileri arıyorlardı. Bu kavimler ve onların uygarlıkları hakkında Yunan ve İsrail kaynaklarında bir hayli bilgi vardı.
3 retweet42 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
42

Direkt mesaj
4. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
4-Buna karşılık Sümer ve Sümerlere ait en ufak bir bilgi bile yoktu.” “İlk olarak İ.Ö. 4. Binin sonlarına doğru hemen hemen bundan 5 bin yıl önce (…) Sümerlere kil üzerine yazma fikri gelmişti.” Sf. XVI “İbraniler Tevrat’ı, Yunanlılar İlyada ve Odise’yi yazmadan 1000 yıldan +++
6 retweet41 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
6

Beğen
41

Direkt mesaj
5. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
5-1000 yıldan fazla zaman önce, Sümer’de mitolojiler, destanlar, ilâhiler, ağıtlar, atasözü koleksiyonları, masallar ve hikayelerden oluşan zengin ve gelişmiş bir edebiyat bulunuyordu.” Sf. XVII (Samuel Noah Kramer, “Tarih Sümer’de Başlar”, TTK y. 1990, Ankara)

2 yanıt9 retweet44 beğenme
Yanıtla
2

Retweetle
9

Beğen
44

Direkt mesaj
6. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
6-“Sümerler, M.Ö. 4000 yılın ortalarından itibaren Mezopotamya’da insanlık tarihinin en eski ve en temel medeniyetini yaratmış kavimdir. Onlar, dünyada ilk olarak kendilerinin ürettiği çivi yazısı ile insanın beyninden geçirdiği ve dilinin söylediği şeyleri diğer insanlara...
3 retweet37 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
37

Direkt mesaj
7. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
7-diğer insanlara ulaştırmanın ve gelecek nesillere iletmenin mümkün olduğunu ispat etmişlerdir. Bu yazıya, enine boyuna konulmuş çivilere benzediği için çivi yazısı denilmiştir. O kavmin kendi kendilerine verdiği isim, Ki-En-Gi ve sonraları Ki-İn-Gi, Kengi(r)’dir.
3 retweet40 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
40

Direkt mesaj
8. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
8-Sümer ya da Sümerler adı ise onlara Akkadlar gibi Samî kavimler tarafından verilmiştir. Sf.19 Anau medeniyetinin (Aşkabat çevresi, Türkmenistan, -4500/-1 yy., M.İ.) hemen ardından Mezopotamya’da insanlık tarihinin çok zengin uygarlığı, Sümerler tarafından meydana getirilmiştir.
4 retweet35 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
35

Direkt mesaj
9. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
9- Tarih biliminin gelişmesi sonucunda Sümer ve Anu mediniyetleri arasında bulunan ilişkiler ve Sümerler ile Türkmenlerin atalarının arasındaki akrabalık aydınlanmaktadır.” Sf. 29
4 retweet33 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
33

Direkt mesaj
10. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
10-“Türkmenistan’da da eskiden kalmış harabelerin arasında ‘kalalı gir’ ‘kaplanlı gir’ gibi adlar vardır. Sümerolog Falkenstein bu sözcüğü Ken-Ger, ve Kener şeklinde yazıyor.
4 retweet30 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
30

Direkt mesaj
11. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
11- Azerbaycan’ın Tebriz kenti yakınında bir köyün adı da Kenger’dir.(…) Azerbaycan köyünün (veya kentinin) bazı sakinleri kendileri için Kengerlu (Kengerli) soyadını kullanıyorlar, Lu-Ken-Ger-Ra sözcüğü ile Kengerlu sözcüğü arasındaki benzerlik çok anlamlıdır.
3 yanıt7 retweet35 beğenme
Yanıtla
3

Retweetle
7

Beğen
35

Direkt mesaj
12. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
12-Özellikle (lu) eki her iki dilde de, bir yurda mensup adam anlamına geliyor.” Sf. 41 (Begmyrat Gerey, “5000 yıllık Sümer-Türkmen Bağları”, IQ Kültür-Sanat y., 2004, İstanbul) ... “Sümercenin de tıpkı Türk dilinde olduğu gibi kendi derinliği vardır. Çünkü ilk metinler ile +++
6 retweet33 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
6

Beğen
33

Direkt mesaj
13. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
13- “Sümercenin de tıpkı Türk dilinde olduğu gibi kendi derinliği vardır. Çünkü ilk metinler ile (kabul edilen sınır M.Ö. 3100), yok olduğu zamanki metinler (kabul edilen sınır M.Ö. 1800) arasında en az 1300 yıllık bir zaman dilimi bulunmaktadır.”Sf. 3
5 retweet31 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
31

Direkt mesaj
14. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
14- “Landsberger’in tespit ettiği alıntı kelimelerden oluşan bu malzeme, onun ‘Proto Euphrates’, ‘Proto Tigris’ diye adlandırdığı dillere bağlanıyor. Landsberger’in bu isimlerle işaret ettiği saha Fırat ve Dicle havzasıdır.
4 retweet25 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
25

Direkt mesaj
15. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
15- (…) Şu halde Türkler daha M.Ö. en az 3500’lerde bugünkü Türkiye’nin doğusunda oturuyorlardı ve dilleri, Sümerlerle iç içe (…) yaşarken, henüz, iki kola ayrılmıştı”. Sf. 47
10 retweet37 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
10

Beğen
37

Direkt mesaj
16. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
16-“Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır. Eğer doğuştan, Sümerlerle temasa geldikleri zamana kadarki çözülme hızı abit ise, ‘ilk Türkçe’ veya ‘Ana Türkçe’nin muazzam bir zaman önce yaşamış olması gerekir. (…)
8 retweet32 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
8

Beğen
32

Direkt mesaj
17. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
17-“Türk Dili’nin (…) yaşı, en pinti hesaplara göre 8500’dür. (…) Şimdi bu rakam doğrulanmaktadır. Çünkü Ana Türkçe’den Ana Doğu ve Batı Türkçesi’ne kadar geçen zamanı da hesaba katarsak, bu devreden zamanımıza kadar geçen 5500 yılın ikiye katlanması mümkündür”. Sf. 49
7 retweet32 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
7

Beğen
32

Direkt mesaj
18. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
18- 17 nolu floodun kaynagıdir. (Osman Nedim Tuna, “Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî ilgili ile Türk Dili’nin Yaşı Meselesi,” TDK. Y. 1997, Ankara,) ...
2 yanıt5 retweet30 beğenme
Yanıtla
2

Retweetle
5

Beğen
30

Direkt mesaj
19. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
20- “Tanınmış Sümerolog S. N. Kramer, Sümerlerin Enmerkar ve Lugalbanda destanlarında anlatılan kahramanlık öykülerine dayanarak, ilk Sümer beylerinin Hazar denizi yakınlarında bir yerde aranan Aratta adlı şehir devletiyle yakın bir ilişki içinde olduklarını, Sümerce’nin de Ural-
5 retweet34 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
34

Direkt mesaj
20. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
21- Sümerce’nin de Ural-Altay dilleri gibi aglutinatif bir dil olduğuna dikkati çekerek, Sümerler’in ana yurtlarının Aratta bölgesinde olabileceğini söylemektedir”. Sf. 2
5 retweet28 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
28

Direkt mesaj
21. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
22-“Agade (Akad) Kralı Sargon, (Şarruken)Lugalzaggesi’yi (III. Uruk hanedanı kralı, M.İ.) yenerek imparatorluğuna son vermiştir. Kendisini de zincire vurarak halka teşhir etmiştir. Böylece Eski Sümer devri son bulmuştur. (yaklaşık M.Ö. 2350)”. Sf. 7
4 retweet27 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
27

Direkt mesaj
22. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
23- “Ur-Nammu, III. Ur hanedanı olarak bilinen Sümer hanedanının kurucusudur. Eski Mezopotamya tarihinde, Yeni ve Klasik Sümer devri (Yaklaşık M.Ö. 2112-2002) olarak tanımlanan dönemi III. Ur hanedanının temsil ettiği kabul edilmiştir.
4 retweet21 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
21

Direkt mesaj
23. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
24- Bu devir Sümerler’in en parlak, fakat aynı zamanda onların tarihte son defa görüldüğü zamandır”. “Onun zamanında hemen hemen bugünkü Irak’ı içine alan büyük bir devlet kurulduğu anlaşılmaktadır. O, Sümerler’i tek devletin yönetimi altında birleştirmiştir.
4 retweet24 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
24

Direkt mesaj
24. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
25- Bu çok önemli bir olaydır. Çünkü o zamana kadar Sümerler daima küçük şehir devletleri kurmuşlardır. Ur-Nammu, tarihte ilk defa ‘Sümer ve Akad kralı’ ünvanını kullanan kraldır”.
3 retweet23 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
23

Direkt mesaj
25. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
26- “Ur-Nammu’dan pek çok yazılı belge kalmıştır. Bunlar içerisinde şüphesiz hepsinden önemlisi yazdırdığı bir kanun metnidir. O, tarihte bilinen ilk kanun koyan kraldır”. Sf. 9
5 retweet23 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
23

Direkt mesaj
26. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
27- Ur şehrinde kazılar yapmış olan L. Wooley, Ur devrine (yaklaşık M.Ö. 2600-2500) ait mezarlar ortaya çıkardı. ‘Ur kral mezarları’ olarak anılan bu mezarlardan pek çok değerli eser ele geçmiştir. Mezarlar taştan ve galeriler halinde yapılmıştır. Üzerleri kubbelidir.” Sf. 20
3 retweet23 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
23

Direkt mesaj
27. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
28- “Her şeyden önce, icat ettikleri çivi yazısını sadece Mezopotamya kavimleri değil, M.Ö.1950’lerden itibaren Anadolu kavimleri tarafından da alınıp kullanılmıştır. (…) (Ugarit) tipi yazı, çivi yazısı örnek alınarak yaratılmıştır”. Sf. 26 (Cahit Günbattı, “Sümerler, Gutlar,)..
6 retweet24 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
6

Beğen
24

Direkt mesaj
28. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
29- (Bu md 28 nolu floodun devam kaynağıdir.) (Cahit Günbattı, “Sümerler, Gutlar, Hattiler, Hurriler, Urartular”, GATSEB y. 2007, Ankara.) Sy.26 ...
7 retweet22 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
7

Beğen
22

Direkt mesaj
29. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
30-“Prof. Dr. Emin Bilgiç, geniş makalesinde; Sümer dili, yazının M.Ö. 3100’lerde icadından sonra, çağının tarihi, edebi, dini, hukuki, iktisadi muhabere (iletişim, M.İ.) dili olmuş ve sadece Sümerliliğin, Sümercenin değil, Hitit, Urartu, Babil ve Asurlular’ın ortadan kalkışına,+
5 retweet25 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
25

Direkt mesaj
30. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
31- hatta Hz. İsa’nın doğumuna kadar Orta Doğu’nun mektep ve ilim dili olmasına devam etmiştir”. Bu sebeple de, Hititler, Hurriler, Urartular, Yahudiler, İsrailliler onların eserlerinden bazılarını kendi dillerine tercüme ederek, geniş ölçüde taklit etmişlerdir”. Sf. 86 (Sadi...
6 retweet26 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
6

Beğen
26

Direkt mesaj
Yeni sohbet
31. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
32- (Sadi Bayram, “Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu’da Proto-Türk İzleri”, TDAV y., 1980, İstanbul.) Sf.86
2 retweet14 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
14

Direkt mesaj
32. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
33- “İlk defa Dr. Hincks, çivi yazılarının, Mezopotamya’da Samilerden önce yaşamış olan bir millet tarafından icat edildiğini fark etti. İki yıl sonra, 1852 yılında Rawlinson (…) bu dilin ‘İskitçe veya Turani’ bir dil olduğunu fark etti...
3 retweet20 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
20

Direkt mesaj
33. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
34- Kısaca İngiliz sör Rawlinson Sümerlileri ve dillerini keşfetmiş bulunuyordu. Mamafih, çivi yazısını icat eden bu Sami olmayan milletin doğru olarak isimlendirilmesini Fransız Jules Oppert’in dehasına borçluyuz.
3 retweet19 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
19

Direkt mesaj
34. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
35- O, 1869 yılında, dilin yapısını tetkik ettikten sonra Sümerce’nin Türkçe, Fince ve Macarca ile yakın akraba olduğu sonucuna vardı. Sir Henry Rawlinson’un Sümer dilini ‘Turani bir dil’ olarak tanımladığı dönemde Sümer medeniyeti henüz keşfedilmemişti.
5 retweet19 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
19

Direkt mesaj
35. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
35- Bilim adamları onların, büyük Sami medeniyeti içinde yaşayan geri bir toplum olduğunu düşünüyorlardı. Daha sonra arkeolojik araştırmalar S Sami medeniyetinin asıl dayanağı olan büyük Sümer gerçeğini ortaya çıkarınca, Batı bilim çevreleri Sümerlilere atfedilen ‘Turani’ damgası
3 retweet18 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
18

Direkt mesaj
36. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
37- ...büyük Sümer gerçeğini ortaya çıkarınca, Batı bilim çevreleri Sümerlilere atfedilen ‘Turani’ damgasını bırakıp onların ‘bilinmeyen bir dile ve ırka’ sahıp oldukları tezini ortaya attılar”. Sf. 224
4 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
17

Direkt mesaj
37. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
38- “Sümer tarihini yazan bilginlerin çok garip bir temayülleri de, Sümerlileri ve dillerini her fırsatta tarihten silmeye teşebbüs etmeleridir. Hem de öyle bir millet ki dilleri, Tevrat yazarına göre, ‘bütün dünyanın dili’ idi”. Sf. 225
4 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
16

Direkt mesaj
38. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
39-“Çağımızın bir bilgini, Sir Leonard Woolley, bunu şu sözlerle destekliyor: ‘Sümer medeniyeti, ilkel barbarlığa gömülmüş bir dünya ışık saçan bir ilk sebep (illeti-asliye) mahiyetini taşıyordu. Artık bütün sanat ve bilimlerin Yunan’a dayandığı düşüncesini aşmış bulunuyoruz.
8 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
8

Beğen
17

Direkt mesaj
39. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
40- Dehâ tomurcuklarının nasıl Lydialılardan ve Hititlerden, Fenike ve Girit’ten, Babil’den ve Mısır’dan beslendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Fakat kökler daha gerilere dayanıyor: Bütün bunların arkasında Sümer yatıyor”. Sf. 226
5 retweet18 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
5

Beğen
18

Direkt mesaj
40. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
41- “Bugün insanlığın ruhsal gücünü oluşturan dini geleneklerin köklerini genelde Sümer’e dayanır”. Sf. 227 “Prof. Tuna, Landsberger’in ‘Sümer dilinde mevcut Türkçe alıntı kelimeler’ fikrini kabul ederek (…) asıl Sümer dili ile Türk dilini birbirinden tamamen ayırmıştır.
4 retweet20 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
20

Direkt mesaj
41. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
42-Biz ise, aşağıdaki örneklerle ve Sümerce incelemelerimizle, bu kelimelerin alıntı kelimeler olmadığını, hakiki Sümerce olarak kabul edilen kelimelerin ve birçok kral isimlerinin ve ayrıca Sümer gramerinin de genelde Türkçe olduğunu ispat ederek göstermiş bulunuyoruz”. Sf. 228
2 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
16

Direkt mesaj
42. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
43- “Sümerliler artık yoktu… (Mamafih) M.Ö. 1600 yıllarına kadar hâlâ Sümerce yazılmış metinler bulunuyordu. (…) İki dilli Sümerce ve Akkadca metinlerin hemen hepsi M.Ö. 1400 yılı ile Hıristiyanlık devri arasında yazılmıştır…
3 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
17

Direkt mesaj
43. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 17 Tem
Daha fazla
44- M.Ö. 1400 yılından itibaren, akkadlı bilginler, (Kassitler), Sümerce tarihi ve dini metinler düzdüler, ekseriya da mevcut Sâmi (Akkadca) metinleri tekrar eski kutsal dile, ‘Sümerce’ye tercüme ettiler…
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
44. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
45- Babilli bilginler, Sümerce’nin kayboluşundan en az bin yıl sonra bile bu eski kutsal dilde metinler yazdılar.” Sf. 273 (Selahi Diker, “Türk Dili’nin Beş Bin Yılı”, 2000, İzmir.) ...
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
45. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
46- “Bundan en az 5 bin yıl önce Sümerlilerin uyguladıkları kemer, kubbe sistemi, sütunlar, yuvarlak pencereler, mozaikler, duvar süsleri, kabartmalar, sunaklar, nişler Ortadoğuda olduğu gibi, Yunan, Roma yoluyla Batı mimarisine girmiştir.
4 retweet20 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
20

Direkt mesaj
46. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
47- Yapılarda kullanılan tuğla, kerpiç, evlere kadar künklerle getirilen su yolları, tuvalet, lağım teşkilatı Sümerlilerde başlamıştır.(…) Kanallar açılarak bataklıkların kurutulması, tarımın sulanması (…) bir tür baraj uygulaması (…) yine Sümerlilerde başlamıştır.
3 retweet18 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
18

Direkt mesaj
47. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
48- Bugün uygarlığımızın temeli olan tekerlek, bundan en az 5 bin yıl önceye ait Ur kral mezarlarında gömülmüş arabalarda ve birçok kabartmada görülmektedir.(…) Sümerlerin uygarlığa en önemli katkıları, dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar açarak onu istedikleri+++
3 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
17

Direkt mesaj
48. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
49- istedikleri her konuya yazacak şekilde geliştirmeleridir”. Sf. 10 “(…) böylece hem kendileri iste“İlkin ‘Sümer dilinin bünyesini’ mütalâa edecek olursak, bunun müfrit (aşırı, M.İ.) bir ‘Komplexif’ dil tipini temsil ettiğini görürüz.
3 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
17

Direkt mesaj
49. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
50- Yani; cümlenin konuşanın şuurunda, daha telaffuz edilmeden önce, bütün teferruatile sıralanmış olması lâzımdır. Buna mukabil haricî yahut derunî sergüzeştlerin, ancak konuşulurken sıralanması suretinde tezahür ederek, önceki tarzla taban tabana zıt teşkil eden ‘kurzif’ şekli+
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
50. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
51- önceki tarzla taban tabana zıt teşkil eden ‘kurzif’ şekli ise ‘Sâmi’ dil bünyesi tipini temsil eder. Şu suretle Sümer dili, yalnız hâdisevî bakımdan değil, aynı zamanda tarihî bakımdan dahi, bütün Orta-Asya boyunca uzayan dağlık havalide konuşulan dil grubuna ait bulunuyor.
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
51. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
52- Bu neviden olup, bugün konuşulmakta bulunan biricik dil ailesi ‘Türk dilleridir’”. Sf. 5
3 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
17

Direkt mesaj
52. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
53- “(…) cemiyet bünyesinde, her tarafa şamil olmak üzere daimî sürette müessir (etkili, M.İ.) olan nâzım (düzenleyici, M.İ.) fikir, devlet ‘sosyalizmi’ denilen idare şeklinde tecelli eder”. S. 5 “Sümer kültürü de muhtelif zamanlarda Anadolu’yu tesiri altına almıştır.
2 retweet15 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
15

Direkt mesaj
53. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
54- İlk olarak 1900/2000 yıllarında Asur tacirleri ve yazıcıları imziyetleriyle Anadolu’ya çivi yazısını getirdikleri ve yerliler tarafından kısmen alınarak kullanıldığı zaman olmuştu. Kuşara büyük kralının sarayında bu vakitler Asurca yazılırdı.
2 retweet14 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
14

Direkt mesaj
54. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
55- Çok geçmeden Babil yazısı ve bu suretle de Sümer ilmi, Eti Kral sarayına girmiş, Eti devletinin çöktüğü 1105 yıllarına kadar varlığını korumuştur”. Sf. 8 (Prof. Landsberger, “Önasya Tarihinin Esas Meseleleri”, 2. Türk Tarih Kongresi, y. 1937, İstanbul.)
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
55. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
56- “Daha İsa’dan 2000 yıl öncelerinde bile, kendileri ve dilleri artık ölmüş bulunduğu halde, Sümerdili Babil mekteplerinde İsa’nın doğumuna kadar okutulmuş ve Babil mabedlerinde Sümer ilahileri terennüm edilmişti.
2 retweet18 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
18

Direkt mesaj
56. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
57- Babil yazısının yayılması ile Sümer dili batıya kadar yayılmış bulunuyor, 1400 ile 1200 yılları arasına rastlayan devrede Eti devletinin merkezindeki mekteplerde de Sümerce okutuluyordu.
2 yanıt2 retweet19 beğenme
Yanıtla
2

Retweetle
2

Beğen
19

Direkt mesaj
57. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
58- İkinci bin yılın ortalarında bir taraftan Babillilerin yurtları, diğer taraftan Anadolu ve Mısır olmak üzere sınırlanmış bölgede de Sümerce okutuluyordu.” Sf. 89
2 retweet19 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
19

Direkt mesaj
58. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
59- “Üçüncü hususiyet (Sumerce’nin, M.İ.), Kompleksiv cümle yapısı ile sıkı bir ilgisi olan zincirleme ibare şeklindedir. Arka arkaya sıralanıp sonunda bir gramer eki ile bağlanan ve bir kül (bütün, M.İ.) teşkil eden ibarelerdir. Bu hususiyeti Türkçe’de de görürüz.” Sf. 94
4 retweet18 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
18

Direkt mesaj
59. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
60- “Sümerce, dünya dillerinin veya dil gruplarının hemen her biri ile mukayese edilmiştir. Bu denemelerin en ciddisi Türkçe ile olan mukayesesidir. İzahlarımdan anlaşılacağı gibi, kompleksiv hususiyet, zincirleme ibare teşkili, Sümerce ile Türkçeyi, Asya çevresinin daha başka+++
3 retweet17 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
17

Direkt mesaj
60. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
61- dillerini de ilave etmek mecburiyetinde olduğumuz büyük bir dil grubuna bağlar.” Sf. 95 “Mukayese edilen diğer dillerle Sümerce, belki bünye bakımından daha yakın benzerlikler gösterir. Bütün bu benzerlikler o kadar umumîdir ki, tam bir dil akrabalığına delâlet etmez.
2 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
16

Direkt mesaj
Yeni sohbet
61. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
62- Türkçe, Sümerce karabetinin, (hısımlık, M.İ.) başta gelen müdafilerinden olan Alman Hommel, Türkçe ile etimolojik müsavat gösteren 350 kelime sayar.” Sf. 95 (Prof. Dr. Benno Landsberger, “Sü¬merler”, DTCF der. C.1, s. 5, 1942, Ankara)
2 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
13

Direkt mesaj
62. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
63-“Sümerlerin İndus vadisinden mi buralara geldiği suallerine, ilmin bugünkü durumu ile ne evet, ne de hayır ile cevap verilebilir. Bilhassa her iki yazı sisteminin tamamiyle başka başka oluşu, bir de ev yapısı, alet şekilleri ve plastik sanâtın tamamiyle başka oluşları...
2 retweet15 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
15

Direkt mesaj
63. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
64- bu suale müsbet bir cevap veremiyoruz Diğer taraftan ise İndus Vadisinde Sümerlerin zengin fantezi mahsullerine, çeşitli şekiller bulma kabiliyetine rast gelinmiyor.” Sf. 424 (Ord. Prof. Dr. Benno Landsberger, “Mezopotamya’da Medeniyetin Doğuşu,” C.2, s. 3, 1944, Ankara.)
2 retweet12 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
12

Direkt mesaj
64. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
65- “Etiler devrinde andropomorfizme (kişi biçiminde tanrılar, M.İ.) gerek Anadolu’da, gerek Suriye’de o derece alışılmıştı ki, buradan belki de bu fikir Ege adalarına ve Yunanistan’a kadar geçmişti (Sumerlerden, M.İ.)”. sf. 147
2 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
13

Direkt mesaj
65. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
Karaciğer falı gibi hususî bir tefe’ül (fal açma, M.İ.) nevi yalnız Etilere geçmiş değil, hattâ belki de Etrüskler yoluyle İtalya’ya, Romalılara kadar geçmiştir. Sf.148 (Prof. Dr. Benno Landsberger, “Sümerlerin Kültür Sahasındaki Başarıları”, DTCF Der. C. 3, S. 2, 1945, Ankara)
2 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
13

Direkt mesaj
66. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
67- “Binaenaleyh, Sümerler Mezopotamya’ya geldikleri zaman burada kendilerinden olmayan başka kavimler oturuyordu. Fakat kesin olan şudur ki: MÖ 3000 yıllarından sonra burada meydana gelen en eski kent uygarlığını kuranlar, Sümerlerden başkası değildi.
3 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
13

Direkt mesaj
67. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
68- Çivi yazısını da Sümerlerin icat ettiğini kesinlikle söyleyebiliriz. “Bilhassa MÖ 2600 yıllarında başlayıp ve dört büyük dalga halinde Arabistan Yarımadası’ndan kopup gelen göçebe Sâmi kavimlerin gözleri Sumerlerin Orta ve Güney Babylonia’ya sıkıştırılmaları ve kent+++
3 retweet14 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
14

Direkt mesaj
68. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
69- ve kent yerleşimleriyle yetinmeleri zorunluluğunu doğurmuştur. Ve nihayet MÖ 1900 yıllarında Sumerleri Akkadlar, kavim olarak kendilerine karıştırıp temessül (benzeşme, M.İ.) etmişlerdir. Bu tarihlerden itibaren de Sumerce konuşma dili olmaktan çıkmıştır. Fakat...
2 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
13

Direkt mesaj
69. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
70- Fakat çivi yazısı devam ettiği müddetçe, yâni 1. Yüzyıla kadar din ve kült dili olarak kıymetini korumuştur. Sümerce öğretme, tâ İsa’nın doğumu çağlarına kadar okullarda devam etmiştir. İsa’dan önce Sumerce’nin oynadığı rolü aynen İsa’dan sonra Orta Çağ’da Batı’da Latince,...
2 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
10

Direkt mesaj
70. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
71- Doğu’da da Arapça oynamıştır”. Sf. 148 “Sümerce-Türkçe’nin bildiğimiz diller arasında birbirine en yakın iki dil olduğunu structure(çatkı, M.İ.) analizi yoluyla göstermeye çalıştık”. Sf.168 (Prof. Dr. Mebrure Tosun, “Sumer Dili ile Türk Dili Arasında Karşılaştırma”.1973 Ank)
3 retweet16 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
16

Direkt mesaj
71. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
72- Bir TV’de tarih tartışmaları yapan bir günlükçü, karşısındaki kişi: “-Sümerliler Türk müydü?” diye sorunca, kalın sesiyle en yüksek tınıda büyük bir “-Sümerliler Türk değildirler!” bağırtısı atmıştı… Karşısındaki de işi uzatmadı, istediği yanıtı almıştı: “… değildirler!..”
4 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
11

Direkt mesaj
72. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
73- Bunu söylemeden önce bir ara Sümerlere ‘baktığını’, Falkenstein’in bir kitabını okuduğunu da söylemişti -kitabın İngilizce adını da sözcükleyerek anımsamaya çalıştı! -Tek kitapta o da istediğini almıştı… Özünde bunu nereden anladım: İzlence uzadıkça konuklardan ‘Türk ekini’+
3 retweet12 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
12

Direkt mesaj
73. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
74- Türk ekini yanlısı kişi, ona şöyle deyince: “-Siz niçin Türkleri her yücelttiğimde yeğinlikle (Ar. Şiddet) karşı çıkıyorsunuz?!.” Nedir ki, ay¬dın¬larımızın (!) Türklük karşısındaki dav¬ranışlarına incelemede bir ölçüt (Ar. Kıstas) sağlıyordu.
3 retweet14 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
14

Direkt mesaj
74. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
75- Oysa, bir ‘tarafsız’ günlükçü’ niteliği takınıp şöyle diyebilirdi: “-Olabilir de, olmayabilir de.. hısım da (Ar. Akraba) olabilirler”… Bunu söylemedi, dışarıdan da görülebilen büyük bir “içsevinç”le yukarıda belirttiğim yanıtı verdi. İzlence boyunca aynı havayı sürdürdü!..
2 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
11

Direkt mesaj
75. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
76- Çünkü O’na orada “Yok”! artık bu yaptığın çok ayıptır! yanıtı verecek kimse "ne yazık ki" yoktu. Böylelikle belki de, her konuda olduğu gibi çok büyük bir “yanlış” TV’nin tüm etki alanı olan yeryüzü parçasına yayılıverdi. Mutlu son (?)…
2 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
10

Direkt mesaj
76. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
77- Gelelim biçim yazıya… Şu ana değin okuduğumuz alıntıların iyeleri yazarların(10 kişi) “Sumerlerin Türklüğü” konusundaki eğilimleri şu biçimde belirmişti, sırasıyla: +, boş, hısım, -, +, +, +, boş, +, hısım Şurasını belirtmem gerekir ki: Yazarlardan alıntılarım her süre ...
2 retweet9 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
9

Direkt mesaj
77. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
78-olduğu gibi kendi alçakgönüllü kitaplığımdan yapılmıştı. Bir de olası bir ön yargı kuşkusunu silebilecek, rastlantısallıkla bir araya gelmişlerdi. Böylece “5 Türktürler”, “1 değildirler”, “2 hısımdırlar”, “2 değinmemiş” oy elde ettik… Bana sorarsanız, “Sumerler Türktür” +++
2 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
10

Direkt mesaj
78. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
Bana sorarsanız, “Sumerler Türktür” olmadı (Far: Tür. Ya da) “Sümerler Türk değildir”yanıtlarından birini –ne yazık ki- verebilecek kişi değilim, olamam da! Bunu biliyorum. Benim bu günlüğün (İt. Gazete) yapraklarındaki işlevim, görevim baştan beri” bilimin sonuçlarını”
2 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
11

Direkt mesaj
79. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
80- –yalnız sonuçlarını- toplumumuzla yüz yüze getirmeden başka bir nen olmadı…Bu ilke, tutumumun aykırı bir biçimde belirmesini önler. Öyleyse durum ne? Durum şu: Alıntılarda da gördüğümüz üzere, Kengerlerin (Sumer) öbür çevre budunlarından (Akkadlar, Elamlar bg.) Sonra epey..
2 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
11

Direkt mesaj
80. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
81-geç kazılar sonucu bulunmuş bir budun oluşları, onların Orta Doğu’da ilk, en büyük uygarlık olmalarına karşın, daha aydınlatıcı kazıların, çalışmaların arkadan gelmemiş olması, kökenlerinin bir de dillerinin yeterince araştırılıp kesin sonucun ortaya çıkmamış olmasıdır...
2 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
11

Direkt mesaj
81. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
82- Bize düşen, bugüne değin yapılanların duyurulması, bu “Yeryuvarı uygarlığın yaratıcısı budun için gelecek çalışmaların ilgiyle beklenmesidir. Onun içindir ki yazımızın başlığı: “Araplardan önce Mezopotamya’daki Ön-Türkler: Kengerler (Sumer)” olmadı…
3 retweet13 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
13

Direkt mesaj
82. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
83- Ek- Günlüğümüzün 247. Sayısında Sayın Mirşan’ın 19 Sümer yazıtını söküp Ön-Türkçe olarak okuduğunu bildirmiştim, -kimi çevrelerde bu sonuca karşı çıkılmış olsa da- değerli bilim kişimizin bu sayılı çoğaltacak çalışmaları sürdürmesi kesin oydaşmanın (Ar. Mutabakat)...
2 retweet9 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
9

Direkt mesaj
83. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
84- sağlanması yolunda büyük dayanak olacaktır.1 Aynı TV'de (“Sansürsüz” HaberTürk, 17-8-2009) İyi bir olay da oldu: ‘Türklük savunucusu’ (Namık Kemâl Zeybek), “Ben NewYork’ta olan Osman Nedim Tuna ile telefonda konuştum, çalıştığı sözcük sayısını 600’e çıkardığını söyledi” dedi
4 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
4

Beğen
10

Direkt mesaj
84. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
85- –Tuna konuyla ilgili yapıtında (1997), 168 Sumer sözcüğünde Türkçe ilişkisi bulmuştu, bu artış çok çok olumluydu. Hommel’in 350 sayısını da bu 600’e katarsak, toplam 950 Türkçeyle ilişkili sözcük eder ki, Eskil dillerin genelde birkaç bin olan sözcük sayısını da düşünürsek...
2 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
10

Direkt mesaj
85. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
86- Türkçe’nin Sümerler için önemli bir öğe olduğunu görmüş oluruz. Bu ise azımsanmayacak kanıtlardan biridir… diklerini yazabilmişler, hem de Ortadoğu milletleri olan Babilliler, Asurlular, Hurriler, Hititler ve Urartuların da kendi dillerini yazmalarını sağlamışlardır.
3 retweet12 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
12

Direkt mesaj
86. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
87- Ugaritler ve Persler de bu yazıdan harf yazısı yaparak yararlanmışlardır. Sümer yazısı Mısır yazısının icat edilmesine de önderlik etmiştir.”
2 retweet10 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
10

Direkt mesaj
87. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
88- İ.Ö.3000 yıllarında kurdukları şehir beylikleri, Hindistan’dan Akdenize kadar olan alandaki ve ortaçağ Avrupa’sındaki şehir krallıklarının öncüleri olmuştur. Şimdiye kadar bulunan ilk Sümerce yazılı kanun kitabı, yeni Sümer devrini başlatan üçüncü Ur sülalesinin kurucusu+++
2 retweet11 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
2

Beğen
11

Direkt mesaj
88. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
89- Urnammu tarafından kaleme aldırılmıştır”. Sf. 11 “Dünyadaki bütün olayların gökyüzünde yazılı olduğuna inanan Sümerliler, onu incelerken arstronomi ve astralojinin temelini kurmuşlardır. Matematikte onlu ve altılı sistemi kurmuşlardır.
3 retweet37 beğenme
Yanıtla
1

Retweetle
3

Beğen
37

Direkt mesaj
89. Saka'lar -İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)‏ @n_devra 18 Tem
Daha fazla
90- Yunanlı Fisagor’a(Psagor) mal edilen Fisagor teoremi de tablet üzerinde çizilmiş olarak bulunmaktadır. Cebirin kökeni de Sümerlilere dayanmaktadır. Sf.12 (Muazzez İlmiye Çığ, “Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni” Kaynak y.1995, İstanbul) Sabrınız İçin Tesekkürler