Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor! Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor!

Türk Milliyetçiliği siyasal ideolojiler zemininde neredeyse siyaset-ötesi ve ideolojiler-üstü temel ilke konumundadır.

Farklı ideolojik bakış açıları, farklı renkler güç katmıştır. .

Türk milliyetçiliği ideolojik açıdan 12 Eylül öncesi ve sonrası küresel güçlerin hedefi haline gelmiştir.

Son yıldırda planlı, maksatlı ve düşük düzeyde devletten uzaklaştırılmıştır.

Yerine yerli ve Milli olmayan kadrolar tahsis edilmiştir.

Toplumda kabulu yüksek, kamuda ise zayıf halimizle oyalanmakta, dış kapı gösterilmektedir..

Siyasal İslamcılar Türk Milliyetçilerini düşman ve ırkçı görür, bilmezlerki modern demokrasi felsefesi hiç ırkçı olurmu, olsa olsa kültürel olur..

Türk milliyetçiliğinin felsefesini bilmeyenler, unutanlara hatırlatırım.

Milliyetçiliğin modernleşme, ulus-devlet inşâsı ve rıza üretimi süreçlerindeki işlevlerini araştırın....!

Farklı milliyetçilik söylemleri kasıtlı türetilmiştir : Atatürk milliyetçiliği, Türkçülük-Turancılık, muhafazakâr milliyetçilik, liberal milliyetçilik, ulusal solculuk vd...

Soru şu Atatürk Ne Milliyetçisi idi?

Türk Milliyetçiliğinin arka planda tarihsel-dönemsel ve gelecek vizyonu vardır...!

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce akımının kaynağı ve Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki belli başlı düşünce akımlarının beslendiği felsefe Türk Milliyetçiliğidir..

Fahri Yağlı

Editör: Kerim Öztürk