Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikri ‘Türk Milliyetçiliği’dir.

Milli devlet ve üniter yapı bu Cumhuriyet’in temelini teşkil eder. Bu milliyetçilik, temelde Atatürk’ün “fikirlerimin babası” dediği Ziya Gökalp’in etnik ve mezhebi kimlikleri aşan, ortak kültüre ve ortak gelecek tasavvuruna dayalı, kapsayıcı, içerici milliyetçilik anlayışıdır.

Xi ve Esad ortaklaşa Çin-Suriye stratejik ortaklığını duyurdu Xi ve Esad ortaklaşa Çin-Suriye stratejik ortaklığını duyurdu

Dolayısıyla, Türk Devleti’nin Milli Devlet vasfı ve üniter yapısı, Anayasamızın değiştirilemez maddeleri ve anayasadaki kimlik tanımı kesinlikle tartışma konusu haline getirilemez !