İnsan ne zaman yaşlanır? İnsan ne zaman yaşlanır?
 1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti,Asya Hun Devleti 
2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti,I.Göktürk Devleti 
3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar
4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar ) 
5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti 
6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar 
7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler
8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler 
9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler 
10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler 
11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant. 
12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi
13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar 
14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri 
15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan
16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti 
17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer. 
18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken 
19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER
20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler 
21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar 
22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar 
23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler 
24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar
25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler 
26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri 
27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler 
28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar 29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar
30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu,Karluklar 
31. İlk Müslüman Türk devleti,Karahanlılar 
32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu,Gazneliler 
33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları
34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler 
35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler 
36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar 
37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları
38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik 
39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey 
40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler 
41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk 
42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig
43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka 
44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi 
45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami 
46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı
47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname 
48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında "TURFAN'da SEBZE VE MEYVE" yetiştirebilen ilk millet Türklerdir. 
49.İslamı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.Türkler islamla şereflendirildi koca bir YALANDIR
50. İslamın Avrupaya yayılmasını önleyende Türklerdir Hazarlar. Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya bu söz boşa söylenmemiştir. 
51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan Türklerdir Selçuklular.
52. İklim şartlarını değiştiren Jada - Yada taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir. bir taş anıt ya da gömüt bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleri;
53.Alpler Avrupanın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupadaki hiç bir dilde Alp'in anlamı yoktur.37 Türk lehçesinde ise Alp 'Yüce' demektir
54. Avrupalı’ların Ataları Türk’tür Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini 
55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir. Bu tarih Anadolu’nun fethi değil”geri alınışı” dır
1453 tarihi, İstanbul'un Türklerin eline geçiş tarihi değildir.
Daha ziyade "İSTANBUL'UN TÜRKLER TARAFINDAN GERİ ALINIŞ TARİHİ"

56.卐 OZ Damgası ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır. 
57.Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır
58. Türkler 15 bin yıldır Anadolu’da. 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir
59.Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan etrüskçe, türkçe kökenlidir
Ne Mutlu Türk’üm Diyene.

Editör: TE Bilisim