Prof. Dr. Anıl Çeçen“Ukrayna’dan İsrail’e geçilemez” başlığı altında, Türkiye’nin etrafındaki iki sıcak savaşın, tarihi ve stratejik açıdan ne anlama geldiğini, bu savaşların asıl hedefinin ne olduğunu inceledi.

Prof. Çeçen, konuya özetle şöyle bakıyor:

*“Zelenski ismini taşıyan tiyatrocu, gazetecilerin fazla üzerine geldiği bir aşamada kendisinin etnik kimliği ile birlikte Büyük İsrail Projesi’ne taraf olduklarını ve bu doğrultuda merkezi alan imparatorluğunun Siyonist plan çizgisinde gerçekleştirileceğini söylemiştir.

*Zelenski, Rusya’nın işgalinin ellinci gününde, Ukrayna’nın Büyük İsrail devletine dönüşeceğini ve bu amaçla mücadeleye devam ettiklerini açıkça belirtmiştir.

Zelenski’yi destekleyen İsrail elçisi de Ukrayna’daki durumun İsrail’in durumuna çok benzediğini önümüzdeki dönemde halk kitlelerine dağıtılacak silahlarla Ukrayna’nın da tıpkı bugünkü İsrail gibi bir savaş alanına dönüşeceğini ifade etmiştir.

*Zelenski’ye göre Hıristiyan ve Müslümanların dolu olduğu merkezi alanda Büyük İsrail’in kurulmasıyla birlikte üçüncü tek tanrılı din olarak Musevilik de orta dünyada kurulacaktır. Ayrıca Kırım yarımadasının da Siyonizmin merkezi hedefleri arasında olduğunu siyasal olaylar göstermektedir.

*Zelenski, son aşamada Museviliği benimsemekte olan Hazar devletinin mirasını izleyen bir biçimde Ukrayna toprakları üzerinde bir büyük İsrail devleti kurabilmenin çabası içine girmiştir.

***

*Kudüs Üniversitesi öğretim üyelerinden Yuval Noah Harari, geleceğin büyük İsrail imparatorluğunu, Anadolu Yarımadası üzerinde durarak anlatmakta, bir anlamda Türklerin ana yurdu konumundaki Anadolu topraklarını, Büyük İsrail devletinin merkezi toprakları olarak göstermektedir.

*Kuzeyinde Hazar kalıntısı bir Ukrayna Cumhuriyeti ile Kuzey İsrail ve Filistin merkezli Büyük İsrail projeleri ile karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti, kuzey ve güneyden gelen Siyonist projelerin tam ortasında kalmaktadır.

*Zelenski’nin istediği biçimde bir Büyük İsrail kurulurken, geçici bir proje olduğu ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarının Türklerin elinden alınacağı, Türklerin yeniden Orta Asya’ya doğru yönlendirilerek eskisi gibi dış dünyaya kapalı bir yaşama mahkûm edileceği yazılıp çizilmektedir.

*Anadolu’da Türk nüfus istemeyen emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin Odessa, Selanik ve Kudüs üçgeninde bir Büyük İsrail yapılanmasının, Anadolu yarımadasını kendi vatanı yapmış olan Türkler tarafından kabul edilmeyeceği, tarihte yaşanan olaylar ve Kuvayı Milliyeci Türk Milleti’nin direnişi ile kanıtlanmıştır.

*Onların böylesine büyük alan projeleri varsa Türkiye’nin de komşularıyla birlikte ortak bir merkezi savunmayı gündeme getirecek, antiemperyalist bir çizgide, Merkezi Devletler Birliği projesi de karşıt bir savunma projesi olarak devrede olacaktır.

Ümitsiz Olma Türkiye! Ümitsiz Olma Türkiye!

*Ukrayna’dan İsrail’e kadar uzanacak bir Büyük İsrail projesine rağmen Misakı Milli sınırları içinde var olan ve bugünlerde yüzüncü yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve tarihi bir gerçek olan Türk Milleti sonsuza kadar yaşam mücadelesini sürdürecek ve kurucu önder Atatürk’ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

***

Çeçen’in tespitlerine ek olarak Türkiye’de, Büyük Orta Doğu Projesi’nin “Yeni Osmanlı kuruluyor” diye halka benimsetilmeye çalışıldığını, ensar-muhacir diye gösterilen nüfus istilası ve yüz binlerce yabancı savaşçı getirilmesiyle milletin çeşitliliğine dayanan yeni bir Anayasa yapma arayışının birlikte düşünülmesi gerektiğini; Anadolu’nun Türk vatanı olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini de hatırlatmalıyım.

İşte bu hazırlıklardan sonra Hamas’ın başlattığı savaş, İsrail’in katliam yapmasıyla devam ederken, ABD ve İngiltere, uçak gemilerini Doğu Akdeniz’e göndermiş, Suriye’de Türk SİHA’sını düşüren ABD, “Türkiye bölge barışını tehlikeye düşürüyor” diye başkanlık açıklaması yayınlamıştır.

***

Kısacası, Hamas’ın saldırısı, ABD ve İngiltere’nin Büyük İsrail projesini hayata geçirme operasyonunu hızlandırmasına hizmet etmiştir. Sonuç budur!

ABD ve İngiltere’nin uçak gemileri, Türkiye için Doğu Akdeniz’e getirilmiştir; Hamas için değil... Tabii bu uçak gemileri, Hamas için fazladır ama Türkiye için az gelir.

İngiltere ve Fransa, Çanakkale’de yenilmişti, şimdi ABD ve İngiltere, Doğu Akdeniz’de yine yenilecektir...

Editör: Kerim Öztürk