Türk Milliyetçileri Türkçüler Atatürkçüler;
Sözüm sizedir.
Bir vatana sahip olmak ne kadar zor ise;
Sahip olduğumuz vatanı korumak da o kadar zordur.
Zorluğu göğüslemek için birlik olmamız şarttır.
Hepimizin de bildiği gibi an itibariyle;
Türkiye Cumhuriyeti zor bir kavşaktadır.
Ve fiili olarak Türk milleti başsız ve börüsüzdür.
Ülkenin yönetimini elinde bulunduran iktidar ve zihniyet sahipleri;
Demokratik Laik sosyal hukuk devletine şaşı bakan Ciasal islamcı ümmetçi kafaya sahip,
Türk'e Atatürk'e ve Cumhuriyete düşman olan bir anlayışla hareket ediyorlar.
Yeni Anayasa çalışmalarında Türk milleti, Atatürk ve milli Egemenlik kavramları safdışı bırakılmak isteniyor (TÜSİAD'ın hazırladığı rapor ve taslak)
Hilafet lakırdıları yeni dönemin işaret fişeğini oluşturuyor.
İktidarın keyfi ve sınırsız özgüveni karşısında,
Muhalefetin suskunluğu ve aymazlığı her Türk aydınını ve vatanseverini derin, derin düşündürmelidir.
17 milyonun üzerinde kaçkın ve serseri mayın misali yurda yayılmış olan kontrolsüz göçmen işgali; Demografik yapımızı açıkça tehdit ediyor.
Efendiler !
Bizler bu vatanı sokakta bulmadık.
Kupon arazi olarak otuz kupona almadık.
Onun içindir ki ;
Hiçbir yabancıyı vatanımıza ortak edemeyiz.
Emperyalizmin kurgusu B.O.P. un izinden gidemeyiz.
Bundan 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da yayımladığı Amasya Genelgesinde açıkça ifade ettiği gibi ;
Vatanın ve milletin kaderini,yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
Bugün de aynı tehlike karşımızda duruyor.
Aleyhimize işleyen bu zamanı Türk milletinin leyhine döndürme sorumluluğu bizlerin üzerindedir.
Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’ ‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’

Binvar Kurbanoğlu Sancaktepe İstanbul 7 Ağustos 2023

Editör: Kerim Öztürk