Alaşımlarda denge diyagramları vardır. Alaşım birden fazla elementin belli oranlarda bir arada olma halidir. Elementler birbirleriyle belli oranlarda denge halindedir. Ana element olan demir içerisinde en fazla % 6,67 karbon çözündürür. Dolayısıyla demir ve karbonun bu birlikteliği demir- karbon denge diyagramı ile tanımlanır. Sosyal yapılarda yabancı kimlikler belli oranlarda çözünebilir. Eğer bu oran artarsa denge hali bozulur. Mesela demirde % 0,25 den % 2 ye kadar karbon demiri çelik yapar. Sertliğini ve dayanımını artırır. Karbon oranı arttıkça demir kırılgan hale geçer. Sosyal yapılarda da artan yanancı oranı denge halini bozarak sosyal yapıyı zayıflatıcı etki yapar. 

Bugün Fransa da yaşananlar Afrikadan göçen ve Fransız vatandaşı olan yabancıların sosyal yapılardaki denge oranının üzerinde olmasının sonucudur. 

Bu tehlike yakın gelecekte Türkiye için de potansiyel tehlikeyi oluşturacaktır. 

Yabancılar başka ülke ajanlarınca kolayca organize edilebilecek bir sosyal topluluğu oluştururlar. 

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

Uluslararası yabancı oranı % 2-5 arasında olduğu uzmanlarca ifade edilmektedir.* Maksimum oranın üzerindeki yabancı oranı, demirdeki fazla karbonun demiri kırılgan yaptığı gibi sosyal yapıyı kırılgan yapıyor.   *

Devletleri yönetenlerin metalurjiyi de iyi bilmeleri işlerini kolaylaştıracaktır. 

Prof. Dr. Adem Kurt - 01.07.2023

Editör: Kerim Öztürk