Fatih Sultan Mehmet, 11 yaşında devlet yönetimi için hazırlanmış ve zamanın en büyük alimlerinden matematik, geometri, tarih, felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, ve kelam dersleri alarak yetişmiş, altı dil bilen, Gemileri karadan yüzdüren, zamanın en büyük topu şahi’nin projesini hazırlayan, Doğu Roma İmparatorluğunu ve başkenti Konstantiniye’yi zaptederek, orta çağı kapayıp yeni çağı açan Türklerin en büyük sultanlarından biridir. 

II. Mehmet veya Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 de Edirne’de doğdu. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de Hünkar çayırında 49 yaşında Gut hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Osmanlı imparatorluğunun 7. Padişahıdır. Babası Sultan II. Murad, annesi Hüma hatundur.

İlk olarak 1444-1446 yılları arasında 12 yaşında babası 2. Murad tarafından tahta geçirilmiş, ancak Osmanlı tahtına küçük yaşta birisinin geçmesi, Avrupa ülkelerini Osmanlı devletine tecavüze yöneltti. Bunun üzerine II. Murad, 1446 senesinde tekrar tahta geçti. Fatih, 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında tekrar Osmanlı tahtına oturdu. 1481 yılına kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

Yüce Peygamberimizin “Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." Hadisine nail  olmak üzere Doğu Roma İmparatorluğunu ve Konstantiniye’yi hedefine koydu. 53 günlük kuşatma ve 19 Nisan, 6 Mayıs, 12 Mayıs ve 29 Mayıs'ta yapılan dört büyük saldırıdan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul, 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi.

Fethin en önemli ve mucizevi olayı 21-22 Nisan gecesi 72 parça gemiyi Beşiktaş mevkinden tepelere ve oradan Haliç'e indirmesi oldu.   

Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmed, devrin en üstün âlimleri olan; Hacı Bayram Veli’nin öğrencisi alim ve veli Akşemsettin, Akbıyık Sultan, Molla Fenârî, Molla Gürânî, Şeyh Sinan gibi meşhur âlim ve velîlerden Manisa sancakbeyliğinde fevkalade yetiştirildi. Ana dili Türkçenin yanı sıra Yunanca, Latince, İbranice, Arapça, Farsça öğrendi.

Fatih Sultan Mehmet; 1453'te Doğu Roma İmparatorluğunu fethettikten sonra, 1459 da Amasra’yı, ardından Belgrad hariç Sırbistan’ı,  1460 da Sinop’u, ve Mora Despotluğunu, 1461'de Trabzon İmparatorluğunu, 1462 de Eflak’ı, 1463 de Bosna’yı, 1466 da Konya ve Karaman’ı,  1473'te, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan’ı Otlukbeli Muharebesinde yenerek, doğu Anadolu’yu fethetti. 1476 da Boğdan’ı 1478 de Arnavutluk’u, 1483 yılında Hersek’i ele geçirdi. Fatih’in mezarı Fatih Camii bahçesinde yer almaktadır. Nur içinde yatsın.

Özgür Özel Yanlış Düşünüyorsunuz, Kutsal Olan Arapça Değil, Dinimizdir Özgür Özel Yanlış Düşünüyorsunuz, Kutsal Olan Arapça Değil, Dinimizdir

İstanbul’un fethi Hristiyan dünyasının en acı kayıplarından biri, Türk İslam aleminin ise en büyük zaferidir. Osmanlı devletinin başkenti bu güzel şehir birinci dünya savaşı sonunda 13 Kasım 1918 günü itilaf devletleri tarafından işgal edildi. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yoktan var olan Türk milletinin son cengaverleri Kurtuluş savaşının muzafferiyeti sonrası Şükrü Naili Paşa komutasında 6 Ekim 1923 günü İstanbul’u işgalden kurtardı.

İstanbul sonsuza kadar Türk yurdu kalacaktır. İstanbul’un fethinin 569. Yılı kutlu olsun.

Prof. Dr. İbrahim Öztek

Editör: Kerim Öztürk