"18'inci yüzyılın önemli olayı, ekonomik gelişmelere paralel olarak, sosyo-ekonomik gücünün farkına varan BURJUVAZİNİN GELİŞMESİDİR.

Bunun sonucunda, zenginliklerin yeni bir dağılımı söz konusu olurken, siyasî iktidarın da el değiştirmesi sorunu ortaya çıkacaktır.

Teknik ve ekonomik gelişmeler, Avrupa'nın sosyal yapısını ve giderek siyasal düzenini de değiştirmiştir.
Bu yüzyılda sanayi devriminin ilk belirtileri görülmeye başlanmış; ekonominin tüm alanlarında önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmiştir.

Yeni teknik buluşların üretimde kullanımıyla başlayan sanayi devrimi, makineleşme çağını açacaktır.

Çağın enerji kaynağı; demir, kömür ve buhar gücü olmuştur.
Ulaşımda demiryolu çağı açılmış, demiryolları ile fabrikaların, ülkelerin her köşesine yayılmasıyla, üretimin, ticaretin, zenginliğin artışı ve yolu açılmıştır.

DOĞAL OLARAK;  BU GELİŞMELERİN ÖNEMLİ EKONOMİK, SOSYAL, SİYASAL SONUÇLARI OLACAKTIR.

Tarım tekniğindeki gelişmeler, üretimin artmasını ve daha kalabalık kitlelerin beslenmesine olanak sağlamıştır.
Bu da malların dolaşımını, sanayî faaliyetlerinin, şehirlerin ve limanlarının, ticaretin ve denizciliğin gelişmesini sağlamıştır.

Zenginliğin artması sonucunda, zenginlik özgürlüğü sağlamış, özgürlük de ticareti geliştirmiştir.
Bu gelişmelerden de devlet güçlenmiştir.

Ekonomik bir güç kazanan burjuvazi, siyasal iktidarda da hak iddia etmeye başlayacak; yeni zenginlik dağılımının yeni bir iktidar dağılımını gerektirdiği düşünülecektir.

Batı Avrupa'da oluşan burjuvazi; homojen bir görünüme sahip değildir. 
Tüccarlar, armatörler, fabrikatörler, teknisyenler, spekülâtörler, aydınlar ve yüksek kamu görevlilerinden oluşmaktadır.

Burjuvazi yeknesak bir sınıf değildir ama ortak görüşler ve ortak bir felsefe etrafında toplanabilmiştir.
 BU FELSEFE, YALNIZCA BURJUVAZİ  İÇİN DEĞİL, TÜM İNSANLAR İÇİN BİR VAROLUŞ FELSEFESİ OLMA NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIR.

AVRUPA BURJUVAZİSİ, KENDİ DAVASINI İNSANLIĞIN DAVASIYLA AYNI GÖRMÜŞ VE GÖSTEREBİLMİŞTİR.

18.Yüzyıl siyasal düşüncesinin gelişmesi, ekonomik sosyal değişimlere sıkı sıkıya bağlıdır.

18.Yüzyıl, siyaset diline yeni kelimeler, yeni kavramlar getirmiştir.
Örneğin; "halk" kavramı, yüzyıl başındaki aşağılayıcı anlamını yitirmiş, Ansiklopedi'de "Ulusun en kalabalık ve varlığı en gerekli kısmı" diye tanımlanmıştır.

Bu yüzyılda, üzerinde en çok durulan kavramlar; doğa bilimi, halk, mutluluk, erdem, akıl, gelişme, ilerleme ve fayda kavramları olmuştur.

18.yüzyıl, Amerikan ve Fransız devrimlerinin gerçekleştiği yüzyıldır.

18.yüzyıl, ayrıca, "YASALARIN RUHU" eserinin yazarı,  Montesquieu; "TOPLUM SÖZLEŞMESİ" eserinin yazarı  Rousseau gibi daha pek çok sayıda hukukçu, siyaset bilimci, düşünür ve bilim insanlarının yetiştiği yüzyıldır..."

Prof. Dr. Ayferi GÖZE