-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hızır peygamberin sağ olup olmadığı tartışılıyordu.
- Avrupa’da Gueriche ilk jeneratörü;
- Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı.

-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hazreti peygambere saygı olsun diye “Sallallahu aleyhi vesellem” demenin gerekip gerekmediği tartışılıyordu.
- Avrupa’da Pascal, ilk hesap makinesini;
- Newton, yerçekimi yasasını buldu.

-1700’lü yıllarda Osmanlıda Hz. peygamberin anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu.
- Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı.
- Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.

- 1700’lü yıllarda Osmanlıda firavunun imanla ölüp ölmediği tartışılıyordu.
- Avrupa’da J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı;
- Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler.

- Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî’nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışırken;
- Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni (1804) yaptı.

-Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışırken;
- Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme cihazı,1816) bulmuş;
- Ampère, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yapmış,
- Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti.

-Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışırken;
-Avrupalı Londra’da ilk yer altı trenini (metro) (1863) yapmış,
-Plante, kurşunlu akümülatörü(1859),
-Graves Otis ise asansörü bulmuştu.

- Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit’e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken;
- Batı’da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu.

- Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartışırken;
- Batı’da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntemleri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını buluyordu.

“Su felsefesi” Su gibi aziz ol! “Su felsefesi” Su gibi aziz ol!

- Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartışırken;
- Batı’da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası’nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır açıyordu.

- Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt ararken;
 -Batı’da J.J. Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfediyordu.

Iskalamanın en son örneğine ilişkin özet,
- Batı 25 Aralık 2021 tarihinde James Webb Uzay Teleskobunu uzaya gönderdi. bu teleskopla 13,5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmeyi olanaklı kılacak.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin diyaneti yine boş durmuyor, milletin,canının derdine düştüğü bu zor zamanlar da, onlar ........ Peşine düşüyor ve,
evlat edinen ile evlatlık arasında nikah kıyma  fetvası yayınlıyor!!

Gördüğünüz gibi değişen hiç bir şey yok!..

ALINTI

Editör: Kerim Öztürk