Tuva, Asya kıtasının tam ortasında, Sibirya’nın en büyük nehri Yenisey havzasında yer alır. Kuzeyinde Rusya, kuzey batısında Hakasya, batısında Altay, doğusunda Buryat, güneydoğusunda Moğolistan ve güneyinde Kazakistan bulunur. Başkenti Kızıl şehridir. 

İşgalci Çin, Doğu Türkistan’ın müdafii Prof. Karluk’un 90 yaşındaki annesini katletti İşgalci Çin, Doğu Türkistan’ın müdafii Prof. Karluk’un 90 yaşındaki annesini katletti

Türklerin ilk yurtlarından biri olan Tuva ve çevresinde pek çok Türk boyu yaşam sürmüş ve sürmeye de devam etmektedir. Günümüzde Ötüken’e en yakın Türk grubu Tuvalardır. Tuvaların yaşadığı bölge Türkistan’ın kalbidir, tarihte Hun, Kök-Türk, Kırgızların dışında Moğol, Mançu, Çin ve Rus hakimiyeti görmüştür. 1911 yılında başlattıkları isyanla bağımsızlıklarını ilan eden Tuva Türkleri, 1944 yılında Rus işgaliyle karşılaşmış ve SSCB’ye ilhak edilmiştir. 1961 yılında otonom bölge, 1991 yılında Özerk bir cumhuriyet olmuştur. Tuva Türkleri daha çok Gök Tanrı dinine ve Budizm’e inanmışlar ve Budizm’i resmi din olarak kabul eden tek Türk topluluğu olmuşlardır.

Kızıl şehri enlem olarak Asya’nın ortasında bulunduğu için bunu temsilen Yenisey Nehri kıyısına “Asya’nın Ortası Anıtı”nı dikmişlerdir.

*Metni hazırlayan Fatma Nur Göher'e teşekkür ederiz.
@fatmanurgoherr 

#umayana 
#tuva
#Türkdünyası
https://www.instagram.com/p/C3ICPDGiV-k/?igsh=ZXh2b21ieGo2eWZl

Editör: Kerim Öztürk