1. Başkan çevresiyle birlikte ilim, tecrübe ve basîret ışığında sistem kurmalı, sistemin prensiplerle işlerliğini sağlamalı. (Sistem % 70, prensipler %20, liderlik % 10) 

      a) Kurum olarak, hizmet için konulan sistemin işlemesini sağlayan, teşkilat olarak halka hizmet eden, halk ile kurum arasında oyunbozan değil belki fedakârca halk ile kurumu buluşturan olmalıdır. 

      Başkan halk, teşkilat ve kurumu beraberce yöneten orkestra şefi olmalıdır. 

      “İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.”                           
      Arif Nihat Asya


      “Hayatta öğrenilmesi en zor şey, geçilecek ve yakılacak köprüleri birbirinden ayırt edebilmektir.” 
      David Russel 

      Târık b. Ziyad, İspanyayı fethetmek için önce gemileri köprü olarak kullandı. Denizi geçtikten sonra gemileri yakılacak köprü kıldı ve yaktırdı. İşte bu durum fethi sağladı.  Mü’min kaçmayı değil şehidliği yani dünya ve âhiret izzetini tercih etti, İslam ordusu da böylece muzaffer oldu. 

      “Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmeli.” 
      Berkley 

      Bir fikrin devlet olması halka mal edilmesine, halka mal edilmesi de halka mal edeceklere mal edilmesine bağlıdır. 

      b) Kuruma belli başlı prensipler hâkim olmalı ve bu prensipler daima kontrol edilmelidir. 

      “Hedefe kurallarla değil prensiplerle ulaşılır. Prensipler manevî değerler sistemidir.  Rekâbet zorlaştıkça manevî değerler önem kazanır. 

        Stephen Covey’e göre 4 prensip: Güven, Eşitlik, Doğruluk, Ahlâk. 

      c) Özellikle kurumun bütün birimleriyle ilgili içyapısını ve işleyişini; yanlışlarını, noksanlarını tetkik edip bunlardan nasıl kurtulacağını, isabetli bir rapor olarak ortaya koymalı ve buna göre hareket etmeli. 

       Hastanın hastalığı bilinmeden ilaç verilmez, verilirse fayda yerine zarar verebilir. 

       d) Başkan, her hafta belli olmayan bir gün ve özellikle de sabah ilk saatte kurumu kontrol etmelidir. 

      Başkan önceden o birimler hakkında detaylı bir bilgi sahip olmalıdır ki ne soracağını bilebilsin. 

      Bildirmeden ve yapabilecek seviyeye ulaştırmadan iş ve başarı istemek yanlıştır.  Bunun çaresi, öğretmek ve eğitmektir. Zira öğretim olmadan eğitim olmaz, eğitim olmadan da öğretim kalmaz. 

      “Gerçek adam görevini, küçük adam çıkarını düşünür.” 
      King Dize 

İbrahim Cücük 8 Rebiülevvel 1443/14 Ekim 2021 Perşembe