Allah inancı olmayan Müslüman Kürdü temsil edebilir mi?PKKyı kürde çözüm süreci masalı ile temsilci yapan AKP değil midir? aşağıdaki satırları dikkatlerinize sunuyoruz. ''Allah'a, Peygambere, İslam'a ve İslam'ın şiarlarına hakaret etmekten çekinmeyen; camileri, Kur'an-ı Kerim ve medreseleri ateşe veren, her sakallıyı, çarşaflıyı hedef seçen bu canilerin insanlığa vereceği bir şeyleri olmadığı gibi Müslüman Türk ve Kürtlerin bin yıllık İslam kardeşliğine verdikleri zarar da açık bir şekilde görülmektedir. Zalimliği, yalancılığı, kalleşliği ve kıskançlığı kendine yakıştıran, Turanları, Yasinleri, Riyadlari, Cumalileri, Hasan ve Hüseyinleri şehit edecek kadar Yezidiliği benimseyen, Allah'a, Peygambere, İslam'a ve insanlara saygısı olmayan bu şımarıkların ve zalimlerin bir sonu muhakkak olacaktır."