Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor! Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor!

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül - 11 Eylül 1919 de toplandı..

SİVAS  KONGRESİ  KARARLARI:

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz. 

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir

3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 

4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. 

5. Manda ve himaye kabul olunamaz

6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. 

7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. 

8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmişti..
.
SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİ:
—Kongreler dönemi kapandı.
—Misak-ı Milli esasları belirlendi.
—Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.
—Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı.
—Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı.
—Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı.
—Mustafa Kemal lider olarak benimsendi.
—Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı.
—Mondros Mütarekesi reddedildi.
—Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu.
—Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi.
—Mandacılık kesin olarak reddedildi.
—Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı.

#SivasKongresi 103. yılı Kutlu Olsun... 
Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz...??????????

Edebiyat Sevgisi Alıntı

Editör: Kerim Öztürk