Tam olarak kurum ve kuralları oturmamış demokrasilerde, çeşitli sebeplerle olması gerekenin aksine sivil siyaset kurum ve aktörleri yeterli donanıma sahip olmadıklarından, toplumun ve devletin ihtiyacı olan fikri ve kurumsal kapasiteyi üretemiyorlar. 

Bu kapasitenin üretilemediği dönemlerde toplumun "yönetilemiyoruz" algısı da güçlenmiş veya güçlendirilmiş olur.

Bu fikri ve kurumsal vasatlaşma düzleminde, ortaya çıkan yönetim boşluğunu ise; devletin çelik çekirdeği dediğimiz ve doğal olarak da özel bilgi ve araçlara sahip bulunan "güvenlik, istihbarat ve yüksek yargı bürokrasisine" dahil farklı kliklerin "derin devlet efsaneleri" ile bu boşluğu doldurma çabaları ortaya çıkar,  bu kesimin siyaseti dizayn etme girişimleri hiç olmadık kadar artar. 

Bu girişimlere iktidar veya muhalefet partileri fark etmeksizin tamamı muhatap olur...

Bu girişimlerin "sözde meşruiyet kaynağı" ise; devletin ve milletin bekasını korumak şeklinde topluma servis edilir...

Dikkat edelim, siyaset sınıfının kalite ve kapasitesinin arttığı dönemlerde, derin devlet efsaneleri azalır, tam tersine entelektüel kapasitenin azaldığı dönemlerde ise, meşruiyetini artırmış bir şekilde tekrar ortaya çıkar...

Çare; "akıl, bilim, hukuk ve demokrasi" kriterleri doğrultusunda bireysel ve toplumsal kapasitemizin, siyaset dâhil her alanda artırılmasıdır.

Rubil Gökdemir #DemokratikDeğişimHareketi