İnsan Nedir? İnsan Nedir?

TARİH BOYUNCA DİN VE DİNLER ÜZERİNDEN OTORİTE-OTORİTELER OLUŞTURULMUŞTUR MİLETİ- MİLLETLERİ YÖNETMİŞLERDİR. KUTUPLAŞTIRMAK YÖNETMENİN EN KOLAY YÖNTEMİ .DİN ÜZERİNDEN HAREKET ETMEK VE YÖNETMEK BİZİM GİBİ ÜLKELERİ..
Tarihe baktığımız'da görüyoruz- görüyoruz ki insanları birbirine düşürmüş, kan akıtmış, büyük acılara yol açmış görünen bazı dini anlaşmazlıklar aslında çoğu defa dini olmayan anlaşmazlıkların vitrinidir. Yani siyasi anlaşmazlıkların. Elbette siyasi anlaşmazlıkların arkasından da daima ekonomik çelişkiler çelişkiler de vardır. 
Siyasi veya ekonomik birtakım hedeflere yönelik olarak toplumların veya toplumun içindeki belirli kitlelerin harekete geçirilebilmesi için öncelikle din motivasyonuna başvurulmuştur tarih boyunca. En işe yarar en ucuz, en kolay, en garantili yol olduğu için. Günümüzde de 240 kilomere hızla devam ediyor. Birgün küçük çakıl taşı tekerleyin önüne çıkacaktır. Bu taşdan millet zarar görmez, demeyin, 
Çünkü din bütün dünyada ve özellikle ülkemiz de toplumsal değerleri üreten kurumdur, hiç değilse moderniteye kadar. Dolasıyla dini yapıları kontrol edebilen güçler toplumu-toplumları kontrol etme/yönlendirme imkânı- imkânları bulmuş, buluyorlar, böylelikle ekonomik ve siyasal-siyasi hedeflerine ulaşma-ulaşmak yolunda avantaj-avantajlar sahibi oluyorlar.
Bazen çok büyük kitleler-kitleleri böylesi amaçları doğrultusunda mobilize edebilmişlerdir. edebiliyorlar,
   *                 *             *
Her şey zaten biliniyor anlayışının rahatlığının ...hayır, insana böyle bir rahatlık verilmemiştir. İnsan karşılaştığı problemleri akıl-mantık yoluyla, bilim-teknik yoluyla, kendi gayretiyle keşfetmek ve çözmek zorundadır. zorunda olmalıdır. İşi zordur. dünyadaki meselelerimizin çözüm yolları, armut piş, ağzıma düş diye bize bizlere hazır sunulmuyor. Din, hazır çözümleri vermez, ahlaki ilkeleri-yöntemleri belirler.
Hazıra konmak yok. Ne diyor Necm Süresi'nin 39. ayeti: bilin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. "İşte Batı, bu gerçeği keşfettiği günden itibaren hükmetmeye başlamış. Biz, papaza sormaya devam devam etmişiz devam ediyoruz...
      *              *              *
Not: Rusya Kırım'ı ettiğinde-1914- Rusya'ya ve putin'e güzellemeler yapanlara şöyle demişti Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemiloğlu: "Siz galiba Rusya'yı yeterince tanımıyorsunuz; 200 yıldır onların esaretinde yaşıyoruz, ondan öncede üç asır savaştık onlarla!"

Nizamettin Aras

Editör: Kerim Öztürk