Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt selamını çaktı! Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt selamını çaktı!

Bu önemli konuyu lütfen gerekli ilgiyi gösterelim.

Değerli dostlar
en sonda söylediğimi şimdiden söylemiş olayım:
"Ermeni soykırımı‘‘ iddiası hukuken ÇÖZÜME ulaşmıştır.
"Soykırım" iddiası sahiplerine Avrupa Adalet Divanı Kararı'nı göstermeniz yeterlidir.
Emperyalist ve onun piyonlarının her sene 24 Nisan’da, 1915 olayları hakkında yaptıkları açıklamalar artık KABAK tadı vermeye başladı.
1915 olaylarını soykırım ile tanımlayanların tezleri, Refik Mor’un Brüksel’e gidip Avrupa Adalet Divanı arşivinden bulup çıkarttığı ve Türkçe’ye de çevirisini yaptığı Avrupa Adalet Divanı’nın 1. Dairesinin 17 Aralık 2003 yılında verdiği T-346/03 sayılı kararı ile çürütülmüştür.
Ermeni Diyasporası daha sonra bu karara itiraz (temyiz) etmişlerdir.
İtiraz davası 13 Eylül 2004 tarihinde, Avrupa Adalet Divanı’nın 4. Dairesinde görüşülmüş,
C-18/04 P(R) sayılı KESİN kararı ile Ermeni Diyasporası davayı kaybetmiş olup, 30.000,-EUR (Otuzbin Avro) mahkeme masraflarını ödemeye de mahkum olmuşlardır.
Peki var mı bu KESİNLEŞMİŞ Avrupa Adalet Divanı kararına itirazı olan?
Var!
Peki kim bunlar?
Emperyalizm ve onların piyonları                olan Ermeni Diyasporası ve
"Bizim" şu kerameti kendinden menkul olanlar. Yeni Türkçe ile  mesleğinin erbabı yani liyakat sahibi olmayan,    madalyayı kendi kendine veren, ünvanları bol, Prof. Dr. Müh. vs. olan akademisyen ve Bürokratlar.
Peki Refik Mor’un arşivden çıkartıp, Türkçe’ye de çevirisini yaptıgı, Ermeni diyasporasına vurulan bu ölümcül HUKUK belgesini neden alıp da dünyaya yaymazlar? Onu da söyleyeyim: En kısa tabir ile, siz buna küçük burjuva kıskançlığıdır da diyebilirsiniz.
Ek not:
Anılan Avrupa Adalet Divanı’nın bu            kararları, çevirisini yaptığım Türkçe’sinin yanı sıra, aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve Almanca     olarak da mevcut olup, isteyene gönderebilirim.
2 Haziran 2016’da Almanya-Bundestag’da aldığı karar ile 1915 olayları için soykırım tabirini kullanmıştır.
Refik Mor bundan dolayı kaleme aldığı 6 sayfalık hukuk manifestosunu aynı gün 2 Haziran 2016‘da tüm Bundestag Parlamenterlerine yollayarak, Türk’lere iftira attıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağını bildirmiştir.
(Alman Ceza Kanunu‘nun 187. Mad. iftira atanlara 5 sene hapis cezası öngörüyor)
Bunun üzerine hükemette bulunan CDU partisinden bir grup, bunun üzerine benimle belli bir süre e-posta ile beni bu kararımdan vazgeçirmeye çalışmışlardır.
Lakin nafile…
Ve ben geri adım atmayınca da nihayetinde Bundestag bir basın toplantısı yaparak ve adeta tükürdüğünü yalarcasına:
‘‘Karar almış isek ne var bunda yani, nihayetinde HUKUKİ olmayıp, bağlayıcılığı da olmayan SİYASİ bir karar almışız‘‘
Deyip havlu atmıştır.
İngiliz Parlamenter Baron Flather’in İngiliz parlamentosuna vereceği ‘‘Soykırım‘‘ önergesini nasıl engellediğimi şimdilik anlatmayayım. Bizim küçük burjuvaları fazla kızdırmayalım.
Haa.. bu konuyu ‘‘Bizim küçük burjuva‘‘ ve azgın azınlık duymadı mı… Elbette duydu…Hem de fazlası ile duydu…
Eee. Neden böyle oluyor abi derseniz,  bunun cevabını sosyal medyada okudugum bir yazıyı aşağıda sizlere alıntılıyorum:
Alıntı:
‘‘Bizden neden adam çıkmaz biliyor musun?‘
Çıkan adamları kâle almadığın için‘‘
Alıntının sonu:
Peki tüm bunların Refik Mor‘a bedeli ne olmuştur?
Refik Mor’un ana akım partileri içindeki siyasi kariyerine son verilmiştir.
Bundestag’da ‘‘Soykırım‘‘ önergesini verenlerden olan Yeşiller’den Cem Özdemir şu anda Federal Almanya Ziraat bakanlığına, oylamada evet oyu kullanan SPD-Sosyal Demokratlardan Aydan Özoğuz da Bundestag başkan yardımcılığına terfi ettirilmişlerdir. (İsterseniz aldıkları aylıklarını da söyliyeyim -yirmibin-20.000,- Avro)
Sonuç:
Ermeni ‘‘soykırımı‘‘ iddiası hukuken ÇÖZÜME ulaşmıştır. Ve  bedeli de ödenmştir.
‘‘Soykırım‘‘ İddiası sahiplerine Avrupa Adalet Divanı kararını göstermeniz yeterlidir.
Bundan dolayı da Garo Paylan‘a elimdeki HUKUKİ belgeleri iadeli taahütlü olarak Ankara Büyük Millet Meclisi’ndeki adresine  gönderdim, ki bir dahaki 24 Nisan’da fazla gevezelik yapmasın.
Bu verileri görüp görmezden gelmek veya kamu oyu ile paylaşıp paylaşmamanız, sizlerin bizim küçük burjuva ile aranızdaki farkı oluşturacaktır.
İyi ve sağlıklı günler dieklerimle.

Refik Mor
[2003-2018 Neumünster Meclis Üyesi]

Gereğince yayalım lütfen.

Editör: Kerim Öztürk