Bu anlaşma  Türkiye ile ABD arasında 27 ararlık 1947 de yapılmıştır.

Anlaşma, Türkiye’nin eğitim programını düzenlemektedir.

Bu anlaşma hala yürürlüktedir.

Bu anlaşmayı, 9 kişilik komisyon yürütmektedir.

Bunu dördü ABD uzmanı 2 si CIA elemanı,

4 ü Türk uzman ikisi MİT elemanıdır.

Komisyon başkanı ABD büyük elçisidir.

               ***

Bu komisyon Türkiye’de kendisine bağlı bir,

“Milli eğitim geliştirme komisyonu” ( 1949) vardır.

Bu komisyonun 60 üyesi  var, bunun 3 te ikisi ABDli uzmandır.

Bu komisyon personel politikasından eğitim programına kadar yetkilidir.

Yani program zaten Türk gençlerini,

ABD nin istediği gibi yetiştirmektedir.

Komisyonlardaki Türk üyeler de,  ABD de eğitilmişlerdir.

Mesela Fulbrigth bursu alanlar ( Ali Babacan gibi..),

Veya Eski MİT müsteşarı Fuat Doğu’nun dediği gibi,

Eski MİT,  CİA nın bir şubesidir.

O halde eski MİT üyeleri de ABD doğrultusunda hareket ederler.

               ***

Eğitim Komisyonu, ilk okuldan lise, imam hatip liseleri,

Ve Üniversiteler, bilhassa 1949 yılında açılan  İlahiyatlar,

Tamamen ABD nin istediği şekilde insan tipi yetiştirmişlerdir.

İlahiyatların programları Oryantalist (müsteşrik=misyoner)lerin

İsteği doğrultusunda yapılmıştır.

Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür

Bugün birçok ilahiyatçının, tarihselci,

Deis,  peygamber dışlayıcı ve münafık olarak ortaya çıkması,

İlahiyat programından ve prof. olmak için,

İlla  Oryantalistler ve Hıristiyan teologların referansını  almasındandır.

Yani İlahiyatçılar,  üzerinde Misyonerlerin ve Vatikan’ın gizli baskısı vardır.

          ***

Acizane bendeniz milletvekili iken,

Eğitim programı ile ilgili, bir kanun teklifi hazırlamıştım.

Bana TBMM den bazı uzmanlar;

Milli eğitim bakanının Amerikalı danışmanından izin almanız gerekir demişti.

Neden, Türk gençlerinin kendi tarihini bilmediği?

Düşmanlarını dost, dostlarını düşman bildiği,

Türkeş olmasa, Türk dünyasından habersiz olduğu,

Kendi kültüründen, kendi dininden habersiz olduğu,

Şimdi daha iyi anlaşılmıştır.

           ***

Niçin,  herkesin çocuklarının Batılı gibi haramı helali bilmeden yaşadığını,

Milli eğitim programında hala Türk müziğinin okutulmasının yasak olduğu,

Fulbrigth  anlaşmasından dolayıdır.

Dr. Seyfi Şahin

Editör: Kerim Öztürk