İstiklal savaşını yapan, yedi düveli yurttan kovan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaş ortalaması 40-45 arası idi.

Bugün ise devleti ve TBMM yi temsil edenlerin yaş ortalaması 50-75 arasında..!

Bu demektir ki;  Yaşlanmış ve enerjisi tükenmiş akli yeterlilikleri bile noterler huzurunda sağlık raporuyla ispatı gereken bir zorunluluk olduğu halde;  Koskoca bir devletin ve ülkenin sorumluluğunun bunlara bırakılması hukuken sakıncalı olabileceği dikkate alınarak; Türkiye Cumhuriyetini yönetecek kadroların ; genç dinamik liyakatli şahsiyetli Türklük sevdalısı Atatürk'ün izinden yürüyen ve yaş ortalaması 30-50 arasında olan Türk vatanseverlerinden oluşturulması
Türkiye Cumhuriyetinin bekası açısından bir zorunluluktur.

Bu olağanüstü bunalımdan kurtaracak yeni bir milli karargâh partisine acil ihtiyaç vardır.

Türk kamuoyuna saygıyla duyurulur..!

AKP’li Belediye başkanından Suriye sorununa çözüm önerisi AKP’li Belediye başkanından Suriye sorununa çözüm önerisi

Binvar Kurbanoğlu

Editör: Kerim Öztürk