“Dil ve Alfabe" tartışmaları yüz elli yıl önce bugünkünden daha seviyeli bir tartışma konusuydu. 
Bu küfürbaz dille hiçbir kültürel mevzu tartışılamaz.
Harf İnkılâbı ile Dil Devrimi iki farklı işlemdir. 
Alfabe ile dili aynı şey zannedenler bu mevzunun mizah tarafını oluşturuyor.
Her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da övgüyle sövgü arasında sıkışıp kaldı münevverlerimiz...

Öğretmenler çaresiz Öğretmenler çaresiz

Talat Ülker

Editör: Kerim Öztürk