Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz! Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz!

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nin Kurucu Üyelerinden ve uzun yıllar Yönetim ve İlim - İstişare Kurullarında görev yapan, milli ve milletlerarası Türkoloji Kongrelerinin genel koordinatörlüğünü yürüten, 1986 - 1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanlığı yapan, fikri ve mesleki hayatının şekillenmesinde edebiyat öğretmeni Necdet Sancar'dan önemli katkılar alan, Türk Kültürünü Araştırma Enstütüsü'nün Kurucu Üyelerinden, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kuruluşunda büyük emeği olan, 1000 Temel Eser Yayınlarının başlatılıp devam ettirilmesinde büyük rol oynayan, kendisine özgü ses ve üslubuyla öğrencilerine Türkçe'nin gizli kalmış güzelliklerini anlatan, Türklüğe yöneltilen tehdit ve tehlikelere karşı devamlı uyarılarda bulunan, eğitimde yalnızca bilgiyi ön plana almanın doğru olmadığını belirten, yayınlamış olduğu eserlerinde milli şuur ve milli kültür üzerinde önemle duran ve milli kültürün kişilere ve topluma önemli değerler kazandıracağını söyleyen, akademik çalışmaları dolayısıyla Aydınlar Ocağı Genel Merkezi ve Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından " ȘEREF ARMAĞANI " ile ödüllendirilen, Orhun Abideleri, Türk Dili, Osmanlıca Dersleri, Türkler'in Soy Kütüğü, Kadı Burhanettin Divanı, Azeri Türkçesi, Dede Korkut, Oğuz Kağan Destanı isimli kitapların yazarı, yapmış olduğu büyük hizmetleriyle iz bırakarak Milliyetçi Fikrin Ölmez ve Abide Şahsiyetleri arasında yerini alan, Ahıska Türk'ü, ilim, fikir ve düşünce adamı Prof. Dr. Muharrem Ergin'i 29. ölüm yıldönümünde ( 6 Ocak 1995 ) saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

Prof. Dr. Mustafa E. Erkal -  Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

Editör: Kerim Öztürk