Prof. Dr. Tolga Yarman: "Deprem önceden bilinir. İstanbul depremi için kurulacak frekans dalga ölçme istasyonlarıyla, deprem önceden öğrenilip, güçlü sirenler çaldırıp, insanları evden çıkartıp, insan kaybını minimize etmek mümkündür" diyor. 

İlahiyatçılarla depreme hazırlanılamayacağı görüldü. . . Dış güçler veya Haarp mavalıyla içimizi de soğutamayacağımıza göre,,, şimdi bilim aklına dönüp, Atom fiziği, Nükleer fizik hocalarını dinleyelim, anlamaya çalışalım.

Prof. Dr. Tolga Yarman: "Deprem önceden kestirilebilir ve halka haber verilebilir. 5 dakika önceden haber alıp halka haber versek canlar kurtulacak. Hiç bir depremi ıskalamak bize yakışmaz, hele İstanbul depremini ıskalamak hiç yakışmaz. . ." @AFADBaskanlik  duyar mı bilmem?..

Prof. Dr. Tolga Yarman:"Bafa gölünün yakınındaki istasyon çok düşük dalgaları da ölçebiliyor... Bu istasyonları örneğin Urfa'ya, Malatya'ya, Maraş'a, İzmir'e... kurmalıydık. ...Projemi yetkili arkadaşlara ilettim ama hala cevap alamadım..!"

Prof. Dr. Tolga Yarman: 1963’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, 1967’de mezun oldu. “Doktora çalışmasını” ABD’de yaptı; Massachusetts Institute of Technology’den, 1972’de “Bilim Doktoru” ünvanını aldı. İTÜ’de, 1982’de Profesör oldu. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, California Institute of Technology, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Brüksel Özgür Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ünivertsitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevlerinde bulundu. Halen, Okan Üniversitesi öğretim üyesi.

Siyasetle de uğraşan Tolga Yarman, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) (Ankara, 1983), Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), 

Tarih Vakfı (İstanbul, 1991), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) ve Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) (İstanbul, 1998), kurucu üyesi oldu.

Bir dönem (2009 - 2011 arası) TÜMÖD İstanbul Kolu Başkanı olarak görev sürdürdü.

1983’te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989-91 arası, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak göreve seçildi. Aynı zaman diliminde, SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak pek çok etkinliğin öncülüğünü yaptı.

Bu dönemde “Çağdaş Toplumcu Demokrat Düşünceyi” başlattı. Bu çerçevede, ülkemizdeki siyasal oluşumlara, özellikle de, SHP ve CHP içindeki, genelde ülkemizdeki siyasal hareketlere ve bölünmüşlüğe dönük, pek çok makale yazdı, araştırmalar geliştirdi, siyasalar önerdi.

O arada “CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri” başlıklı bir kitap (1992) yayınladı.

“Doğabilim” birikimleri uzantısında, bir bakıma, “toplumcu demokrasi” kuramı ve “toplumcu bir ahlak öğretisi” olarak hazırladığı, “Un Système de Croyance Cosmique” başlıklı kitabı, Belçika’da basıldı (1997).

2006’dan itibaren, 4 yıl boyunca her hafta, konuklarıyla birlikte, “Enerji Savaşları” adını verdiği, Bölgemiz ve Türkiye üzerinde gelişen askeri ve siyasi girdapları, teknik girdiler itibariyle, derinlemesine tahlil eden ve çıkış yolları dokuyan, bir TV programı gerçekleştirdi

Binlerce öğrencinin hocası oldu… Şimdilerde, birçoğu “profesörlük düzeyine” tırmanmış, pek çok öğrencisine, yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırdı. Uluslararası birçok akademik etkinlikte Türkiye’yi temsil etti.

Maddenin ve evrenin yapısı, enerji, nükleer enerji, teknoloji, sanayileşme, savunma, savunma sanayii ve çevre alanlarında yapıtları, ulusal ve uluslararası basın ve konferanslarda yer almış, çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı? Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı?

Son on beş yıldır Einstein’ın Görecelik Kuramı ile Modern Atom Kuramı’nı birleştirmek üzere geçekleştirdiği çalışmalar, o arada çağrılı olarak kaleme aldığı iki kitap (“The Quantum Mechanical Framework Behind the End Results of the General Theory of Relativity: Matter is Built on a Universal Matter Architecture”, Nova Publishers, New York, ABD, 2010,

 “Superluminal Interaction as the Basis of Quantum Mechanics: A Whole New Unification of Micro And Macro Worlds”, Lambert Academic Publishing, Almanya, 2011), çeşitli dünya bilim merkezlerinde yükselen yankılar bulmaktadır. İşte aradığınız insan...

Mevcut yapılara sismik izolatör uygulaması.

Depremlere karşı binaları ivedilikle güçlendirmek için yapılması gereken çalışmalardan biri.

Editör: Kerim Öztürk