Anlatılamayan Atatürk Sevgisi Anlatılamayan Atatürk Sevgisi

Azərbaycanda Rusiyanın Ukraynadakı işgalçılıq siyasətinə haqq qazandıranlara məsləhət görürəm ki,V.Putinin “agıl xocası”Avrasiya ideologiyasının carçısı,neofaşist Aleksandr Duqinin 1997-ci ildə yazdıgı “Geopolitikanın əsasları:Rusiyanın geopolitik gələcəyi”kitabını oxusunlar.

Mən hazırda bu kitabı oxuyuram və qısa olaraq Azərbaycandakı Rusiyanın 5-ci kolon mənsublarına bəzi detalları açıqlayıram.

Deməli,A.Duqin kitabın 352-ci səhifəsində yazır ki,Ermənistan Cənubi Qafqazda “xüsusi geopolitik”rol oyanır və bu ölkə Rusiyanın regionda ən sadiq və etibarlı müttəfiqidir.Duqinə görə,Türkiyənin şimala və şərqə aqresiyasının qarşısını Moskva-Tehran-Yerevan xətti ilə almaq mümkündür.Duqin yazır ki,Ermənistan və Rusiyadan başqa bütün keçmiş SSRİ-respublikaları həqiqi tarixə malik deyillər.Bundan başqa,ermənilər farslar və kürdlər kimi ari irqinə aiddirlər.

Azərbaycana gəldikdə isə,Duqin yazır ki,bu ölkə Türkiyənin oriyentasiyasına özünü yaxın hesab edir,ona görə də Ermənistan və İran arasında parçalanmalıdır.354-cü səhifədə isə Duqin Qazaxıstanı Avrasiya İttifaqında,Abxaziyanı isə(səhifə 351) birbaşa Rusiyaya birləşdiriləcəyini qeyd edir.
Duqinin kitabında Gürcüstanın və daha sonra Türkiyənin işgalı da göstərilir(səhifə 244).Maraqlıdır ki,Rusiyanın gələcək planlarında İran xüsusi yer tutur.Rusiya İranın vasitəsi ilə sekulyar Türkiyə və “vəhhabi”Səudiyyə Ərəbistanına qarşı genişlənmək istəyir.Rusiyanın Türkiyə üzərindən isti dənizlərə,İran vasitəsi ilə isə Hind Okeanına çıxmaq istəyir.Rusiya Ukraynanın Qara dənizlə əlaqəsini kəsib Türkiyəni blokadaya almaq istəyir.Rusiya ona görə Suriyadadır ki,həm Aralıq dənizində olsun,həm də Türkiyəni sünni hinterlandı ilə əlaqəsini kəssin.

A.Duqin yazır ki,Türkiyə və Azərbaycana qarşı İran,Ermənistan,Rusiya ittifaqı birlikdə fəaliyyət göstərməlidir,bu ölkələrin Mərkəzi Asiyaya dezinteqrasiyasına nail olmalıdır.

Rusiyanın geopolitik hədəfindəki Ukrayna.

Kitabın 377-ci səhifəsində A.Duqin Ukraynanı geopolitik əhəmiyyəti olmayan dövlət adlandırır.Duqinin fikirincə,Ukrayna ərazi ambisiyaları olan bir dövlət kimi Avrasiyaya böyük təhlükədir və bu problemi həll etmədən qitə siyasətini müzakirə etmək mənasızdır.(səhifə 378)

Duqinə görə,Ukraynanın qərbindəki Volniya,Qalisiya və Zakarpatye regionlarında kotoliklərdan ibarət federasiya qurulmalıdır,ancaq bu,Atlantikin(Qərb)nəzarətinə daxil olmamalıdır.(səhifə 388)
A.Duqin yazır ki,bu üç regiondan başqa Ukraynanın qalan ərazisi və Belorus Rusiya-Avrasiya İttifaqının tərkibinə daxil edilməlidir.

Editör: SEFA BUĞRA ŞENEL