Düzelme çabasında olan toplumlar helak edilmeyecektir. Zevklerin peşinde koşan zâlim insanlar, bir toplumu helake sürüklemektedir. Onla­rı durdurmak, toplumun hayatı için çok önemli bir etkendir.

Yüce Allah'ın bir toplumu kötüden yana veya iyiden yana değişti­rirken temel olarak, o toplumun halkının değişimini esas almaktadır. Kendini değiştirmeyen halkı, Yüce Allah da değiştirmez.

"Bir toplum ken­dilerinde bulunan (güzel ahlâk)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez" (Enfâl 8/53).

"Bir millet kendi şahsiyetini değiş­tirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez" (Ra'd 13/11).
"Sizden, hayra çağıran, iyiliği

Hayatın içinden tecrübe edilen güzel öğütler! Hayatın içinden tecrübe edilen güzel öğütler!

emredip kötülüğü yasaklayan bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" (Âl-i İmrân 3/104

Fuat Çiçekli

Editör: Kerim Öztürk