- 60 aylık çocuklara okul zorunluluğu getirerek okullarda ezdirdiniz.
- "Bu çocuklar daha çok küçükler okula kayıtlarını yasaklayın" dedik ama 8 yıl bu çocukların geleceklerini yok ettiniz! 
- Süper Liseleri kapatmayın, çocuklar o okullara gitmek adına, ilköğretimden yüksek not alabilmek için çok çalışıyor. "Çocukların bu istek ve azimlerini kırmayın" dedik ama dinlemediniz! Süper liseler kapanınca öğrencilerde boş verip bir daha aynı heyecanla çalışmadılar. 
- Bitişik el yazısını ne diye zorunlu ediyorsunuz? Öğrenciler bu yazıyı güç öğreniyor, hatta öğrenemiyor! Kitaplardaki, dergilerdeki yazıları düz yazı olarak okuyor ama siz öğrencilere el yazısı yazdırmaya devam ettiniz. Öğrencilerin yedi yılı zayi oldu! 
- "Düz Liseleri kapatmayın, isteyen öğrenci buralara devam etsin" dedik ama dinletemedik. Siz o güzel, başarılara imza atan okulları kapattınız! 
- Her yerde İmam Hatip Liseleri açmayın, ihtiyaca göre açın, hiç bir okul kazanamayan öğrencileri, Meslek Liseleri varken İmam-Hatiplere yığdınız, her mahalleye açtınız, öğrenciler isteksiz bu okullara kayıt oldu. Netice de deizmi hortlattınız. 
- "İmam-Hatiplerin kalitesini yok ediyorsunuz" dedik, inandıramadık ama sonucu gözlerinizle gördünüz, en başarısız okul bu okullar. 
- Anadolu Liseleri'ne adrese dayalı başarısız öğrencileri doldurarak başarılarını yok ettiniz! 
- Fen Liseleri eski günlerinden çok uzakta! 
- Açık Liseleri türettiniz , parayı veren düdüğü çaldı! Sonuç çok acı oldu! 
- Devamsızlığı kaldırarak öğrencilerin ciddiyetlerini zedelediniz! 
- Sınıf tekrarını kaldırdınız, öğrenciyi tembelliğe alıştırdınız! 
- Serbest kıyafet yönetmeliği çıkarttınız, okulları jönler ve aktristler  okullarına çevirdiniz! 
- Okullarda öğrencilerin aidiyet duygularını körelttiniz! 
- Bir kez olsun bizi dinlemediniz! 
- Canımızı çok acıttınız! 
- Üniversite mezunu öğrencilerin seviyelerini  lise mezunu öğrencilerin seviyesine indirdiniz! 
- Okullara işi bilen müdürü değil de yandaşlarınızı atayarak eğitimin kalitesini aşağı  çektiniz. 
- Liyakati yok ettiniz. 
- Okulun eğitim biçimine göre branş'ı uygun müdürler  atanmalı dedik ama dinletemedik. 
- Fen Lisesi Müdürlüğü'ne ilahiyat mezunu, Anadolu lisesi müdürlüklerine beden eğitimi öğretmeni atadınız. 
-Bunu farklı branşlarda da yaptınız. Burada ilahiyat mezunlarını veya Spor Akademisi mezunları arkadaşlarımızı küçük düşürmek değil maksadım iyi anlaşılsın. O arkadaşlar kendi branşlarına uygun okullarda müdür  olarak atanabilir hak ettiyseler eğer. 
- Üniversite sınavlarında yüz bin öğrenciye sıfır çektirdiniz! 
- Kalitesiz okulları paraya odakladınız! 
- Yurt sorununu çözmeyerek öğrencileri cemaatlere zorunlu muhtaç ettiniz. 
 - Daha bir çok  acı reçete yazacağımda uzun olacağı için okuyanı olmayacak bu sefer! 
- Şimdi devamsızlık, sınıf tekrarı geri geliyor, diğerleride geri gelecek elbet bir gün! 
- Ne demiştik! 
- Eğitim yap-boz tahtası! olmuş! 
- Kaybeden sadece öğrenciler mi? 
- Hayır! 
- Bütün ülke kaybetti.

Ücretsiz kitap dağıtılması gözden geçirilmelidir! Ücretsiz kitap dağıtılması gözden geçirilmelidir!

Sami ÇELİK

Editör: Kerim Öztürk