Gümüşhane Üniversitesi'ndeki torpile karşı çıkan ve bu yüzden baskıya maruz kalan İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Kuzudişli istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. 

19/12/2022 tarihli 32048 sayılı Resmi Gazete’de Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı 1 adet 6. derece Araştırma Görevlisi kadro alımı ilanı yayımlandı. Bu ilanın özel şartlar bölümüne, “Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı eklendi. Kişiye özel açıldığı anlaşılan ilana itiraz sesleri yükselten görevlilere yönelik baskı uygulandığı belirtildi. 

Özel Okullar (2) Özel Okullar (2)

Kişiye Özel İlana İtiraz Ettiği İçin Baskı Gören İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Kuzudişli İstifa Etti

Üniversitede kişiye özel ilan açılmasını eleştiren ve hakkının gasp edildiğini savunduğu öğrenciye karşı yapılanın haksızlık olduğunu ifade eden Dekan Ali Kuzudişli de istifa etti ve istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi: 

"Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne,
18/01/2023 tarih 152807 sayılı yazınızda Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı için 19/12/2022 tarihinde 32048 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6. derece araştırma görevlisi kadrosuna başvuran ve giriş sınavında başarılı olan A** Y**'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre bir (1) yıl süre ile atanması teklifimizin, kadronun iptal edildiği gerekçesiyle reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Söz konusu ilanda yer alan “Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.” özel şartına itiraz ettiğim ve ilgili kadroya başvuran İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin başvurularını geçerli sayıp kabul ettiğim için şahsıma uygulanan doğrudan ve dolaylı haksız baskıları kabul etmediğimi, söz konusu kadro iptalinin ve gerekçesinin hiçbir yerde ilan edilmediğinden yapılan işlemin mevzuata aykırı olup kazanan adayın mağdur edildiğini ve Fakültemize uygun görülen bu tür keyfi uygulamalara tahammül sınırımı aştığımdan dolayı Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevimden istifa ettiğimi belirtir, Gereğini bilgilerinize arz ederim. 18/01/2023
Prof. Dr. Ali KUZUDİŞLİ İlahiyat Fakültesi Dekanı" 

Editör: Kerim Öztürk