(Allah sözün tükendiği hesap gününde yar ve yardımcımız olsun)

1- O gün Mahkemenin Hakimi de Şahidi de Allah'tır.    ﷽
"Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir." 
(Hacc 17) 

2- Yalancı Şahitlik yoktur.    ﷽
"O gün ağızlarına mühür vuracağız, elleri bize söyleyecek ayakları şahitlik edecek kendi yaptıklarına." 
(Yasin 65)

3- Yargıtay, İstinaf ve bir üst mahkeme yolu yoktur.   ﷽
"Benim huzurumda söz değiştirilmez"
(Kaf 29)

4- Avukat yoktur.   ﷽
“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” 
(İsra 14)

5- Rüşvet, İltimas ve Torpil yoktur.

"O gün, ne mal fayda verir ne de evlât" 
(Şuara 88)

6- İsim, dosya karışıklığı yoktur.

"Rabbin asla hiçbir şeyi unutmaz." 
(Meryem 64) 

7- Dosya bizzat elden teslim edilir. 
              ﷽
"Artık kimin kitabı sağ eline verilirse.." 
(Hakka 19)

8- Ğiyabi yargılama yoktur.    ﷽
"Onların hepsi de toplanıp kesinlikle karşımızda hazır bulundurulacaklardır."
(Yasin 32)

9- Zulüm yoktur. ﷽
"ve ben kullara asla zulmedici değilim." 
(Kaf 29)

Yaşamdan Elenmenin  4 Aşaması Yaşamdan Elenmenin 4 Aşaması

10- Delilsiz ve Şahidsiz hiç bir dava yoktur.      ﷽
"Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri.." 
(Nur 24)

11- Hesap çok hızlı görülecektir.   ﷽
"Şüphesiz Allah, hesâbı pek çabuk görendir." 
(Mümin 17)

12- Unutulan yazılmayan hiç bir şey yoktur.      ﷽
"Biz her şeyi, apaçık bir kitapta en küçük ayrıntısına kadar sayıp, tespit edip korumuşuzdur." 
(Yasin 12)

13- Akrabalık bağı yoktur.    ﷽
"işte o gün, aralarındaki bütün akrabalık bağları kesilecek ve birbirlerinin hâlini bile soramayacaklar." 
(Mümin 101)

14- Ölçü ve Tartı şaşmaz terazi ile olacaktır.     ﷽
"Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir tartıya koyarız." 
(Enbiya 47)

Kıyamet gününün Sahibi, Maliki, Hakimi, Şahidi olan Allah Teâla yar ve yardımcımız olsun.

Alıntı....

Editör: Kerim Öztürk