Tapu işlemlerinde tarihe geçen devrim gibi yenilik için hükümet beklenen yasal düzenlemeyi yapmıştı. Ülkemizde yer alan konut, arsa, daire, dükkan, depo, bahçe, tarla, hobi bahçesi, müstakil ev gibi tüm taşınmaz mal varlıkların sahipleri tapu belgesi ile kayıt altına alınmaktadır. Her taşınmaz için yapılan, satış, devir, bağış gibi işlemler tapu kütüğüne bu belgeler ile kayıt edilir ve taşınmaz sahipleri bu şekilde resmi olarak kayıt altına alınır. 

Tapu işlemleri günümüzde sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM tarafından yapılmakta olup tapu memurları bu işlemleri tapu kütüğü sicillerine işleyerek kayıt altına almaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile noterde tapu işlemleri için gerekli düzenlemeler yapılarak uzun süredir beklenen haber verildi. Tapu işlemleri noterlere geçiyor! 

TAPU NOTERE GEÇİYOR! NOTERDE TAPU İŞLEMLERİ YAPILIYOR MU?

Tapu daireleri son yıllarda artan arsa ve konut satış rakamları nedeni ile tam kapasite ile çalışırken tapu dairelerinde yıllık 15 milyon işlemin yapıldığı belirtiliyor. Mevcut kanunlar kapsamında şu anda tapu devir ve satış işlemleri sadece tapu müdürlükleri üzerinden yapılıyor. 

Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden

Ancak 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında noterlerden de tapu işlemi yapılmasına olanak sağlandı.

Konut, Arsa, İşyeri Olanlar Dikkat! Tapuda Yeni Dönem 1 Ocak 2023 Tarihinde Başlayacak

İlgili kanunun 12 maddesine yapılan "Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılır" ekleme ile noterlere de tapu işlemi yapma yetkisi verildi. 

Konut, Arsa, İşyeri Olanlar Dikkat! Tapuda Yeni Dönem 1 Ocak 2023 Tarihinde Başlayacak - Resim : 2

NOTERDE TAPU İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK, NOTERDE TAPU ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

Noterlerde tapu işlemi için yasal düzenleme süreci tamamlanırken sistemlerin entegrasyonu çalışmaları ise sürüyor. Sürecin 1 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması ve bu tarihte noterlerin tapu işlemi yapmaları beklenirken tapu harcı ücretine ek olarak noterden yapılan tapu işlemlerinde ek noter ücreti ödemesi yapılacak. Bu ücret en az 500 TL en fazla 4 bin TL olarak taşınmazın değerine göre hesaplanacak.

Editör: Kerim Öztürk