Azınlık okullarındaki masumane(!) yönetmelik değişikliğini kim niçin yaptı? Azınlık okullarındaki masumane(!) yönetmelik değişikliğini kim niçin yaptı?

Milli Eğitim Bakanlığı neyin peşinde? Sahi etnik dilleri okullarında ders olarak okutan kaç AB ülkesi, kaç dünya ülkesi var? Bu yeni açılım talepleri getirmez mi? Açılıma sığınmacı ikiz eğitim talebini tetiklemez mi?