Ahmet Yesevi’nin izinden giden Erdoğan Aslıyüce’nin ardından! Ahmet Yesevi’nin izinden giden Erdoğan Aslıyüce’nin ardından!

Bu soysuzlara göre; Güya İngilizler Halifelikten korktukları için Lozan’da Hilâfetin kaldırılmasını şart koşmuşlar ve Hilâfet kaldırılmazsa Lozan’ı imzalamayız demişler...

İngilizler, Cumhuriyete geçilmesini önlemek için Hilâfetin kaldırılmamasında ısrarlıydılar. Atatürk ise İngilizlerin bu oyunlarını bildiği için Türk Heyetine ''İngiliz oyununa gelmeyin'' diye ikazlarda bulunuyordu.... 

TC. Devletini bir türlü kabullenemeyen içimizdeki soy özürlülerin ''İngilizlerin isteği üzerine Hilâfet kaldırıldı'' demekteki asıl gayeleri, Cumhuriyeti "dinsiz", Atatürk’ü ise "İNGİLİZ AJANI" olarak göstermektir…

İNGİLİZLER, HALİFELİĞİN KALDIRILMASINI İSTEMİYORDU!
İngilizler Hilâfet’in kaldırılmasını istemediği için, Müslüman görünümünde, gerçekte ise İngiliz ajanı Emir Ali ve Ağa Han isimli iki Hintli kişiye, İsmet İnönü’ye  gönderilmek üzere Hilafetin kaldırılmaması için mektuplar yazdırmışlardı.

İNGİLİZLERİN PLANI;
İngilizler, Padişah Vahdettin'e sahip çıkıp O’nun Halifelik yetkilerini kullanarak, İngilizlere karşı ayaklanmış olan Hintli ve Mısırlı Müslümanlarının isyanlarını önlemekti…

İNGİLİZ PLÂNLARI SUYA DÜŞÜYOR!
İngilizlerin, Vahdettin'in hâlen üzerinde olan Halifelik yetkilerini kullanacaklarını bilen Atatürk, Abdülmecit Efendi’yi Halife seçtirip Vahdettin'in Halifelik yetkilerini o yeni Halifeye devrettirerek, İngilizlerin Vahdettin’i kullanmalarının önüne geçmiştir…

VAHDETTİN’İN SEFÂLETİ!
Atatürk’ün yeni bir Halife seçtirmesi sonucu Halifelik unvanını kaybeden Vahdettin’in hayatı bu noktadan sonra yokluklar içinde geçmiştir, çünkü Halifelik unvanı elinden alınan Vahdetttin'in İngilizler için artık bir önemi kalmamıştır…

İrlanda'da M. Kolins ve İran da Rıza Şah'ın Cumhuriyet rejimine geçmesini engelleyen İngilizler, Atatürk'e diş geçiremeyip Cumhuriyeti ilân etmesini engelleyememişlerdir…

İĞRENÇ YALANLAR;
1- Atatürk’ü Samsun’a İngilizler yollamış mış…

2- Kurtuluş Savaşında yedi düvele karşı savaşmamışız...

3- Hilâfeti sırf İngilizler istedi diye kaldırmışız… 

BU YÜZSÜZLERE GÖRE;
1. Atatürk Anadolu’ya bir planı uygulamak için yollandı.

2. Yunanistan ile rol gereği göstermelik bir şekilde savaşıldı.

3. Yunan ile yapılan savaş sonrasında Atatürk milletin gözünde kahraman yapıldı. Milletin gözünde kahramanlaştırılan Atatürk, İngilizlerin isteği üzerine Türk milletini İslâm dininden kopardı.

BU NE ŞEREFSİZLİK BE?
1. Binlerce şehit gösterişten ibaret bir savaş için mi verildi?

2. Binlerce Anadolu köyü senaryo için mi yakılıp kül edildi?

3. Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 da İzmir’e çıkışının ilk gününde yaptığı zulüm ve katliamların ardından Anadolu içlerine doğru ilerledikçe kadınlarımızın, körpecik kız çocuklarımızın ırzlarına tecâvüzleri, hunharca  katliamları şaka olsun diye miydi?

4. Savaşı kaybeden Yunanlı General ve askerler filim icabı mı idam edildiler?
 
5. Bütün pisliklerin baş aktörü olan İngilizler İstanbul’u ”şakacıktan” mı işgal ettiler?

O ZAMAN BU HAİNLERE SORUYORUM;
Yunanlılar 2004 yılından beri 19 adamızı ve toplam 152 kayalığımızı şakacıktan mı işgâl ettiler. Bu işgâli AKP gibi ciddiye almamamız mı gerek?

İKİ ŞEYE ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİR;
Lozan'ı içine sindiremeyip Hilâfet üzerinden Atatürk'e saldıran Tarihçilerin ve de Peygamber, hadis, sünnet muhalifi ilâhiyatçıların Türk ve Müslüman olup olmadıklarına bakılmalı ve söyledikleri bu ölçülere göre değerlendirilmelidirler!

SON BİR SORU;
İngilizler, isteklerini kolayca kabul ettirecek oldukları SEVR’de Hilâfetin kaldırılmasını niçin şart koşmamışlar da Lozan'da şart koşmuşlar?

Önce Allah'ın dilemesi,
Sonra, Atatürk gibi bir büyük dehanın gayretleri neticesinde Türk'ün Anadolu'da varlığının devamını hazmedemeyen zibidiler elbetteki boş durmayacaklar, tabiatları icabı Türk'ün Atası Atatürk'e karşı olanca kinleriyle saldırarak salyalarını dökeceklerdir!

Sinan Meydan’dan istifade edilmiştir.

ORHAN KILIÇOĞLU - 28 Temmuz 2023

Editör: Kerim Öztürk